Lønsatser 2016

penge2_artikelbannerLærere og ledere i LOF aflønnes som udgangpunkt i henhold til folkeoplysningsloven. Du kan finde de aktuelle lønsatser i håndbogen. Satserne reguleres hvert år i april, hvorefter håndbogen opdateres. 

Læs mere om løn til lærere og ledere

LOF er medlem af Folkeoplysende Organisationers Arbejdsgiver Samarbejde (FOAS), der forhandler overenskomst for undervisere inden for aktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 

FOAS har tegnet to overenskomster med Lærernes Centralorganisation. Den Almene overenskomst, som dækker FVU, ordblindeundervisning, Kompenserende specialundervisning, daghøjskoleundervisning med videre og sprogcenteroverenskomsten som dækker sprogcentrene.

Læs mere om løn til undervisere i aktiviteter uden for folkeoplysningsloven her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling