Telefon/Internet og kørsel

Fri telefon og internet:

Lønmodtagere beskattes af værdi af fri telefon og intere på 2.700 kr. pr år,(i 2017) hvis denne stilles til rådighed i hjemmet - enten via fastnettelefoni eller via mobiltelefoni. Der er tale om en rådighedsbeskatning, hvor den faktiske benyttelse ikke er afgørende. Hvis telefonen/internettet ikke er til rådighed for privat brug, vil enkeltstående opkald på telefon ikke udløse skattepligt.  

Hvis medarbejderen har mobiltelefon til rådighed kan det undgås, at dette udløser
skattepligt for den ansatte, hvis der gælder en klar aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at telefonen ikke må benyttes privat via en tro og love-erklæring. Arbejdsgiver skal føre kontrol med anvendelsen.

 Kørselsgodtgørelse:

Der kan ydes kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der benytter egen bil. Der skal udbetales  efter statens takster.

De udgør i 2017: 3,53 kr. pr. kilometer indtil 20.000 km. 1,93 kr. pr. kilometer over 20.000 km.

Vær opmærksom på at der skal føres kørselsregnskab, for de kørte kilometer. Det er en betingelse fro at kørselstilskud kan være skattefri.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling