Beregning af arbejdstimer - ledelse

Som det fremgår af punkt 7.2 "optjener" aftenskolen 40,18 kr.(1.12.2017) til ledelse for hver undervisningslektion, der er afholdt. Ved ansættelse af en ny leder tages der normalt udgangspunkt i det samlede antal lektioner, der forventes eller allerede har været afholdt det foregående år. Såfremt aftenskolen satser på at udvide aktiviteterne kan bestyrelsen vælge at ansætte til flere timer. Hvis der tages udgangspunkt i at der er afviklet/afvikles 1.000 undervisningslektioner pr. år er der til ledelse 1.000 ganget 40,18 kr. = 40.180 kr. lønramme).

Dette beløb er inklusive feriepenge. For at finde frem til antallet af arbejdstimer, som skal stå i ansættelsesbeviset, skal man dividere løn inklusive feriepenge op i lønrammen. I eksemplet 40.180 kr. delt med 223,67 = 179 arbejdstimer (hele tal). I ansættelseskontrakten skrives lønsats samt arbejdstimer (ansættelsesgrad) ind. Kun såfremt, der er ændringer i ansættelsesgraden skal der udarbejdes et nyt ansættelsesbevis. Det skal ske med opsigelsesvarslet - se afsnittet om ansættelsesbeviser.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling