Brev til skaberen af et værk

Når en underviser eller en skoleleder har produceret noget materiale, som I gerne vil bruge på jeres hjemmeside eller sociale medier, er det vigtigt, I får vedkommendes tilladelse. Det er også vigtigt, at tilladelsen til at bruge materialet gives skriftligt. 

Vi anbetaler, at I indhenter tilladelsen ved at sende en mail til skaberen af materialet. med nedenstående tekst. Personen skal kvittere på mailen. Det er jeres opgagave at gemme kvitteringen, så I kan dokumentere, at I har fået lov til at bruge materialet. 

Tekst, der indsætte I mail

Kære xxxx

Tak fordi, du giver os lov til at bruge dit værk. Før vi kan bruge materialet, vil vi gerne have dit tilsagn på skrift. Vi vil derfor bede dig om at kvittere på nedenstående tekst. 

 

XXXX (skaber af værket) giver hermed LOFs landsorganisation og alle afdelinger tilsluttet LOFs Landsorganisation ret til at bruge (Beskriv værket, er det en instruktions video, et skriftligt oplæg, et billede etc.).

Værket vil blive brugt til undervisning, reklame for LOF og inspiration for andre personer tilknyttet LOFs landsorganisation og alle afdelinger tilsluttet LOFs Landsorganisation.

Brugsretten er tidsubestemt, men kan tilbagekaldes når som helst af skaberen, såfremt denne ønsker dette. Dette gøres ved at sende en mail til lof@lof.dk. LOFs landsorganisation er ikke ansvarlig, for at en selvstændig afdeling nægter at fjerne det tilbagekaldte værk.


 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling