Hyrdebreve

Nyt hyrdebrev af 5. januar 2021

Kulturminister Joy Mogensen har i hyrdebrev af 5 janaur opfordret kommunerne til at fortsættte den hjælp der allerede er iværksat og fortsætte med at støtte aftenskolerne i deres arbejde. Hyrdebrevet kan ses i højre side. 

I brev af 8. oktober 2020 til landets borgmestre opfordrer kulturministeren kommunerne til at understøtte aftenskolerne på forskellige måder.

Kulturminister Joy Mogensen har sendt et såkaldt hyrdebrev til alle landets borgmestre.
Her takker hun for kommunernes store indsats i at have fundet løsninger, der hidtil har hjulpet bl.a. aftenskolerne igennem Corona-krisen.

Ministeren opfordrer samtidig til, at kommunerne fortsat benytter sig af de muligheder for at afvige fra de normale regler, som Kulturministeriet gav mulighed for med den særlige bekendtgørelse fra marts 2020 (der gælder frem til og med 1. marts 2021). Her fremhæver Joy Mogensen følgende muligheder:

  • Fremrykning af udbetaling af og fleksibilitet omkring tilskud
  • Udbetaling af lokaletilskud - også til aflyst undervisning
  • Tilskud til leje af andre og større lokaler, der lever op til de gældende retningslinjer
  • Tilskud til fjernundervisning, der erstatter fysisk undervisning
  • Tilskud til undervisning med få deltagere på holdene, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker
  • Tilladelse til at dele af tilskuddet kan anvendes til ekstraordinære, Coronarelaterede udgifter
  • Mellemkommunale refusioner kan opkræves i det omfang, at der er afholdt undervisning, herunder både fysisk og digital undervisning

Afslutningsvis opfordrer ministeren til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der skal fastsættes budgetter for aftenskolerne i 2021.

Dermed har landets aftenskoler endnu et godt argument til at få kommunen til at udvise fleksibilitet.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling