Ved smittetilfælde

Beredskabsplan
LOF opfordrer alle afdelinger til at have en beredskabsplan for hvorledes man håndterer situationen, hvis enten undervisere eller deltagere bliver smittet med Corona. 

Første skridt er altid at sikre, at de til enhver tid gældende retningslinjer bliver overholdt.
Det vil sige afstand, rengøring og afspritning. Såfremt disse er overholdt, vil andre personer på holdene ikke blive betragtet som nære kontakter og dermed ikke blive kontaktet vedrørende den officiele smittesporing.

Hvad er nær kontakt?
Nær kontakt bliver defineret, som en person man bor sammen med, en person man har krammet/givet hånd eller en person, som man har været sammen med på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 minutter.

Du kan læse her om hvordan du skal forholde dig, hvis du har haft nær kontakt. 

Forslag til plan
Hvis en deltager går enten i selvvalgt karantæne, går i karantæne pga. varsling i smitteapp eller på læges anbefaling, skal I ikke foretage jer noget. Der skal først reageres ved en positiv test.

Såfremt en underviser går i karantæne, skal I som udgangspunkt udskyde undervisningen, som normalt ved sygdom. 

Hvis en deltager eller underviser bliver konstateret smittet ved positiv test (påvist Corona), er det første man skal gøre er at kommunikere. Her er det vigtigt at være præcis. Hvis man overholder retningslinjerne, så er der ikke grund til at andre på holdet er blevet smittet. Og det er vigtigt at konstatere og kommunikere. 

Vi foreslår, at I kontakter alle deltagere og underviseren på holdet og forklarer dem situationen. 

Forslag til brev kan ses i højre side. Husk at man ikke må nævne den smittede ved navn.

Håndtering/handling ved smitte
Det kommer an på den konkrete situation, om det anbefales at et hold nedlukkes eller ej, samt hvilken kommunikation, der skal ud til deltagerne. 

  • Ved ét smittetilfælde skal de nære kontakter hjemsendes og testes jf. reglerne for test af nære kontakter. Øvrige deltagere kan fortsætte med den fysiske undervisning og skal fortsætte forebyggelse af smittespredning ved afstands- og hygiejnereglerne og i øvrigt holde øje med, om man får symptomer.
  • Ved mere end ét samtidigt smittetilfælde, som kan tyde på smittespredning, kan aftenskolen kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for råd og vejledning. 
  • Smitteperioden er fra 48 timer før man får symptomer og til 48 timer efter symptomerne er ophørt. For smittede uden symptomer er smitteperioden fra 48 timer før positiv test (påvist Corona) til 7 symptomfrie dage efter testen.

Hvis alle retningslinjer mod smittespredning er overholdt, er det ikke påkrævet, at holdet lukkes, men der skal sikres grundig rengøring af lokale og redskaber efter retningslinjerne. Det er op til aftenskolen selv at formulere sin politik på området.

HUSK at du altid kan kontakte os i LOF for en snak eller sparring, hvis du får brug for det. Vores erfaring er, at det er godt at få talt håndteringen af situationen igennem inden man handler.

Igang igen efter Coronasmitte
Deltagere og undervisere, som er testet positiv for Corona, må tidligst komme tilbage til den fysiske undervisning, når de har være symptomfri i 48 timer. Det er en god ide at sige til den sygdomsramte, at de skal kontakte jer og bekræfte at de er symptomfrie, inden de kommer tilbage til holdet. 

Nære kontakter til smittede må komme tilbage til undervisningen når 1. test er negativ (ikke-påvist Corona) og man samtidig er symptomfri - også selvom man afventer 2. test. Man bør i den situation have ekstra fokus på smitteforebyggelse; herunder hygiejne og afstand.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling