Afregning for Corona II

Så er det tid til at der skal aflægges regnskab for den kompensation som der blev søgt i efteråret. 

Du kan søge den på den her link: Afrapportering

Til højre kan du finde powerpoint oplægget. 

Du kan aflægge regnskab på 3 forskellige måde alt afhængig af hvor stort et beløb I har fået tilsagn om. 

Såfremt I har fået tilsagn om under 100.000 skal regnskabet afleveres med en tro og love erklæring.

Såfremt tilsagnet er imellem 100.000 og 500.000 skal en regnskabskyndig underskrive regnskabet

Såfremt tilsagnet er over 500.000 skal der vedlægges en revisorerklæring.

Regnskabet er bygget op, således at det minder meget om ansøgninsgskemet. Bemærk dog at da man kunne ansøgte kunne man ansøge indtil 31. december. Men når man skal afregne er det kun indtil selv nedlukningen. Dvs. til omkring den 10 december. De eksakte datoer kan ses nederst. 

Den kompensation i har fået "for meget", kan I dog overføre i kopmensation for nedlukningsperioden. I kan derfor beholde pengene, og fratrække beløet i nedlukningsansøgningen.  

Datoer for nedlukning

26. oktober 2020 - 08. december 2020

Aarhus, Odense, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe, Vordingborg og alle kommuner i Region Hovedstaden (med undtagelse af Bornholm).

26. oktober 2020 - 10. december 2020

Alle øvrige kommuner i Region Sjælland, som ikke er omfattet af nedlukningen d. 9. december 2020 - 28. februar 2021, alle kommuner i Region Midtjylland, som ikke er omfattet af nedlukningen d. 9. december 2020 - 28. februar 2021, Aalborg, Fredericia, Vejle og Middelfart.

26. oktober 2020 - 15. december 2020

For alle øvrige kommuner, som ikke er nævnet under perioderne 9. december 2020 -31. december 2020 og 11. december 2020 - 31. december 2020, men udtagelse af nedstående kommuner:

26. oktober 2020 - 05. november & 27. november - 15. december:

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling