Corona

Her samler vi vores information om, hvordan vi forholder os til coronavirus og de konsekvenser, det har for LOF.  For at lette arbejdet for os alle, har vi samlet informationen om vores forskellige tiltag i menupunkterne til venstre. Dokumenter finder I til højre. Siden opdateres løbende.

Senest opdateret 19. januar 2022

Aftenskolen kan åbne igen fra søndag den 16. januar. Vores deltagere skal kunne fremvise coronapas og bære mundbind/visir.

Se en beskrivelse af retningslinjerne og få svar på de mest almindelige spørgsmål

Skiltning og synlighed
Det er LOF's ansvar at sørge for klar skiltning af, hvor man skal vise coronapas og mundbind. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række plakater, der kan hentes og printes. 
Se sundhedsstyrelsesns plakater her

Onlineundervisning
LOF og andre aftenskoler har mulighed for at få tilskud til onlineundervisning. Kulturministeriet har sendt et hyrdebrev til alle kommuner, hvori der gøres opmærksom på den bekendtgørelse, der giver kommunerne lov til at fravige fra de fastsallte regler om tilskud - herunder minimumsgrænser for fælles fysisks undervisning i forbindelse med fjernundervisning.
Find hyrdebrevet her

Lokaletilskud
Kommunerne har ifølge hyrdebrevet mulighed for at udbetale lokaletilskud, selvom aktiviteterne er afllyst.

Kompensation
LOF kan blive kompenseret med 90 procent af tabt deltagerbetaling for planlagte aktiviteter, der ikke kan finde sted på grund af nedlukningen i perioden 19. december til 1, februar. Det betyder, at vi kan sikre vores undervisere løn under nedlukningen.

Afregning for kompensation for foråret 2021
Fristen for at afrapportere er den 31. januar 2022. Vi holder et webinar om afregningen den 7. januar
Læs mere om afregning for foråret her 

Afstand og hygiejne 
Når det igen bliver muligt for os at afvikle aktiviteter, skal vi fortsat sørge for god afstand og god hygiejne. Underviserne skal være med til at skabe tryghed på vores hold og sørge for, at vi overholder de gældende retningslinjer. Det er derfor vigtigt, at alle LOF-afdelinger orienterer jeres undervisere om situationen. 

Find et forslag til en mailtekst til undervisere fra november 2021 her

Coronapas novemer 2021
Det er tilladt for arbejdsgivere at kræve coronapas af sine medarbejdere. Som skoleleder kan man dermed forlange, at undervisere og kontoransatte i LOF er i stand til at fremvise et gyldigt coronapas. 

Læs de gældende regler om coronapas her

Kulturministeriet har udsent et notat om, hvordan reglerne om coronapas fra november 2021 skal fortolkes. 
Find notatet her

Opfordring til kommunerne
Kulturministeriet og kulturministeren har flere gange opfordret kommunerne til at understøtte aftenskolerne på forskellige måder. Det er sket gennem de såkaldte hyrdebreve.

Læs mere om opfordringerne til kommunerne her 

Hold dig opdateret
Du kan løbende holde dig opdateret på disse sider: 

coronasmitte.dk
sst.dk

Kontakt
Har I spørgsmål til kompensationsordningen, er I velkomne til at skrive til sekretariatsleder Per Paludan Hansen på pph@lof.dk eller kontoradministrator Thea Stauning Breuer på tsb@lof.dk

 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling