Corona

Her samler vi vores information om, hvordan vi forholder os til coronavirus og de konsekvenser, det har for LOF.  For at lette arbejdet for os alle, har vi samlet informationen om vores forskellige tiltag i menupunkterne til venstre. Dokumenter finder I til højre. Siden opdateres løbende.

Sommerpakke
Folketingets partier har vedtaget en sommerpakke til aktiviteter, der giver fælles oplevelser. Som en del af sommerpakken er der afsat en pulje på 4. millioner kroner til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund (AOF, DOF, FOF, LOF og Fora). 

Retningslinjerne og  ansøgningsskemaet   er nu klar, så LOF's afdelinger kan søge om midler til sommer og genstartsaktiviteter. Den første ansøgningsfrist allerede den 7. juli. Kl. 12.00 Ansøgningsfristen for anden runde er den 16. august.


Retningslinjer for forårets undervisning
Kulturministeren har samlet de berørte foreningers og organisationers ledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lign., faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i et sektorpartnerskab. Du kan læse de opdaterede retningslinjer for vores område nedenfor eller finde dem under dokumenter til højre.  (Sidst opdateret den 16. juni)

Se de seneste retningslinjer her gælende fra 14. juni

Generelle retningslinjer og hyppigt stillet spørgsmål på KUMs hjemmeside

Ingen mundbind og coronapas
Vores deltagere skal ikke længere vise coronapas medmindre vores samarbejdspartnere eller de steder, der huser vores aktivitet kræver det. Det samme er tilfældet med mundbund.

Vi skal sørge for, at deltagerne holder gerne 2 meters og mindst 1 meters afstand. Ved sang skal der holdes 2 meters afstand.

Det er den enkelte skoleleders ansvar at undervisningen lever op til reglerne.
LOF har ansvar for at kun deltagere med gyldigt coronapas lukkes ind til undervisning, ligesom det er LOF's ansvar at korrekt informationsmateriale om coronapas og krav om mundbind er ophængt og synligt. Lukkes nogle ind uden coronapas eller er der ikke opstillet informationsmateriale, kan det straffes med bøde. 

Kompensation til aftenskolerne
Der er oprettet kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som  forsamlingsforbuddet medfører, målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet. Deadline for ansøgning er d. 1. juni 2021. Find mere information på slks.dk Pulje til kompensation

Mundbind og visir
Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i offentlige tilgængelige lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter. Kravet gælder sålænge man ikke sidder på sin plads. Kravet gælder ikke, når man befinder sig i vand. For enkelte persongrupper kan der være undtagelser.

Hvilke regler gælder for brug af mundbind eller visir i lokaler hvor der udøves kultur-idræts og foreningsaktiviteter? 

Opfordring til kommunerne
Kulturministeriet har 8. oktober 2020 endnu en gang opfordret kommunerne til at understøtte aftenskolerne på forskellige måder. 

Læs mere om opfordringerne til kommunerne her 

Hold dig opdateret
Du kan løbende holde dig opdateret på disse sider: 

coronasmitte.dk
sst.dk

Kontakt
Har I spørgsmål til kompensationsordningen, er I velkomne til at skrive til sekretariatsleder Per Paludan Hansen på pph@lof.dk eller kontoradministrator Thea Stauning Breuer på tsb@lof.dk

 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling