Corona

Her samler vi vores information om, hvordan vi forholder os til coronavirus og de konsekvenser, det har for LOF.  For at lette arbejdet for os alle, har vi samlet informationen om vores forskellige tiltag i menupunkterne til venstre. Dokumenter finder I til højre. Siden opdateres løbende.

Retningslinjer for efterårets undervisning
Kulturministeren har samlet de berørte foreningers og organisationers ledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lign., faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i et sektorpartnerskab. Du kan læse de opdaterede retningslinjerne her (Sidst opdateret den 29. oktober 2020): 

Retningslinjer for indendørs idræts-og foreningsliv, samt idræts-og fritidsfaciliteter
Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv
Generelle retningslinjer og hyppigt stillet spørgsmål på KUMs hjemmeside

Forsamlingsforbud 
En LOF afdeling kan afholde undervisning på 2 måder.
Enten med max. 10 personer eller max. 500 personer.

Max. 10 personer (9 deltagere og 1 underviser):
Dette er udgangspunktet. Dette gælder alle bevægelseshold og andre hold, der ikke er almindelig klasseundervising. Det kan betyde, at nogle hold må deles for at vi kan overholde de nye vilkår. 

Max. 500 personer (499 deltagere og 1 underviser):
Undervisning og foredrag, hvor deltagerne kan sidde på rækker og have front mod underviseren, kan fortsat afvikles under undtagelsen fra forsamlingsforbuddet, der tillader op til 500 deltagere. Det vil sige foredrag kan man fortsætte med og klasseundervisning (f.eks. sproghold) kan foregå i henhold til disse regler. 

Undervisningen skal foregå som et foredrag - det er altså ikke muligt for underviseren at bevæge sig rundt blandt deltagerne. Underviseren skal blive foran holdet!

Derudover skal der stadig leves op til kravene om afstand, rumstørrelse og rengøring.
Det er den enkelte skoleleders ansvar at undervisningen lever op til reglerne.

Specielt for kor.
Kor og orkestre kan virke under undtagelsesbestemmelsen, således at der kan være op til 500 deltagere. Kor og orkestreaktiviteten skal foregå siddende - man må ikke synge eller spille stående! Herudover skal man overholde de almindelige regler for kor, altså 4 kvadratmeter pr. deltager og min. 2 meter mellem deltagerne.

Babysvømning og andre barn/voksen aktivitet.
Der må afholdes idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med det fyldte 21. år med op til 50 personer til stede alle inkl.. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik, hvor barnet er hovedudøveren.

Ny kompensation til aftenskolerne
Der afsættes 60 mio. kr. til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet medfører, målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.
Lige så snart vi ved mere, vil vi informere om det. 

Mundbind og visir
Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i offentlige tilgængelige lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter foreløbig til og med d. 2. januar 2021. Kravet gælder sålænge man ikke sidder på sin plads. For enkelte persongrupper kan der være undtagelser.

Hvilke regler gælder for brug af mundbind eller visir i lokaler hvor der udøves kultur-idræts og foreningsaktiviteter? 

Opfordring til kommunerne
Kulturministeriet har 8. oktober 2020 endnu en gang opfordret kommunerne til at understøtte aftenskolerne på forskellige måder. 

Læs mere om opfordringerne til kommunerne her 

Hold dig opdateret
Du kan løbende holde dig opdateret på disse sider: 

coronasmitte.dk
sst.dk

Kontakt
Har I spørgsmål til kompensationsordningen, er I velkomne til at skrive til sekretariatsleder Per Paludan Hansen på pph@lof.dk eller jurist og organisationskonsulent Kristian Snerle på krs@lof.dk

 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling