Corona

Her samler vi vores information om, hvordan vi forholder os til coronavirus og de konsekvenser, det har for LOF.  For at lette arbejdet for os alle, har vi samlet informationen om vores forskellige tiltag i menupunkterne til venstre. Dokumenter finder I til højre. Siden opdateres løbende.

Kompensation til aftenskolerne
Folketingets partier og kulturminister Joy Mogensen har forhandlet en aftale på plads, der sikrer kompensation til aftenskolerne. I alt er der afsat 141 millioner kroner til at hjælpe aftenskoler, højskoler og folkeuniversiteter. 

Det betyder, at vi får mulighed for at udbetale løn til vores undervisere og give deltagerne deres deltagerbetaling tilbage. Derfor er undervisningen nu ikke længere udskudt men aflyst. Når vi kender betingelserne for den nye pulje, lægger vi informaiton ud her på siden.

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse her 
Hent hele aftalen her 

Opfordring til kommunerne 
Kulturministeren har udsendt en bekendtgørelse, der gør det muligt for kommunerne at fravige fra de normale betingelser for tilskud. Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunerne at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet og lokaler. Det er nu også muligt for kommunen af se bort fra minimumsgrænsen for fysisk undervisning.

I et brev til landets borgmestre opfordrer kulturministeren kommunerne til at understøtte aftenskolerne på forskellige måder. Se brevet her

De nye muligheder, som kommunerne opfordres til at overveje for at undgå konkurser som følge af COVID-19 er:

  • Udbetalinger af tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes. Dermed understøttes aftenskolernes likviditet.
  • Der ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf. Folkeoplysningsloven og Løn og ansættelsesbekendtgørelsens § 10 stk. 1. Der er nu etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19. Det bør i den sammenhæng naturligvis være en forudsætning, at der i overensstemmelse med lønbekendtgørelsen udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
  • Der udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst.
  • Der udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang. Kommunerne bør i den sammenhæng anerkende  indsatsen for at opretholde undervisningen.

Kontakt
Så snart der er flere detaljer, vil I blive informeret. Har I spørgsmål, er I velkomne til at skrive til sekretariatsleder Per Paludan Hansen på pph@lof.dk eller jurist og organisationskonsulent Kristian Snerle på krs@lof.dk

 

 

Hvor finder jeg grafik til hjemmeside og facebook?

Vi har lagt sundhedsstyrelsens grafik ud i billedbanken. Find grafikken på lof.dk/billedbank Samme materiale finder I i centralfoto i Umbraco, så det er let for jer at lægge ud på hjemmeside og facebook. 

Corona banner

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling