LOF Thy/Mors mødtes med fritidschefen

27. september 2013 kl. 14:14

LOF Thy/Mors inviterede kommunens kulturchef og andre foreninger under folkeoplysningsloven til en inspirationsaften for bestyrelsesmedlemmer.

LOF Thy/Mors havde taget initiativ til, i samarbejde med Thisted Kommune, at invitere samtlige foreninger under folkeoplysningsloven til en inspirationsaften for bestyrelsesmedlemmer. Formålet med aftenen var dels at give de deltagende foreninger mulighed for at mødes på tværs og diskutere emner af fælles interesse med kommunens fritidschef, dels at give nye bestyrelsesmedlemmer indblik i bestyrelsesarbejdet i en forening. Fritidschef Ole Jørgensen, Thisted Kommune, indledte med at give en præsentation af kommunens fritids- og folkeoplysningspolitik, som foreningerne i vidt omfang havde medvirket til at udforme. Han orienterede også om et online foreningsadministrationssystem, som kommunen benytter. LOF's organisationskonsulent Jan René Westh gav et oplæg om ledertyper, arbejdet i en bestyrelse og brug af frivillige, herunder det helt nye frivillighedscharter og DFS' frivillighedsundersøgelse fra 2011. Flere deltagere kom efterfølgende ind på nogle politiske aspekter af deres arbejde. Det gav anledning til, at LOF Thy/Mors nu overvejer at arrangere et debatmøde om kommunens fritids- og folkeoplysningspolitik i forbindelse med kommunalvalget i november. Aftenen blev afviklet den 25. september med omkring 20 deltagere. Kommunen stillede et lokale til rådighed, men skoleleder Helle Sørensen havde sørget for at stille to LOF roll-ups op i lokalet, så ingen var i tvivl om, hvem der stod bag inspirationsaftenen.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling