Søg om midler til udvikling

23. februar 2022 kl. 10:07

Der er gode muligheder for at få midler fra en række forskellige puljer. Midlerne kan bruges til at udvikle jeres aktiviteter og jeres organisation. Gå gerne sammen flere afdelinger, så I kan nå endnu bredere ud, og få eventuelt sparring fra sekretariatet til at ramme plet med jeres ansøgning. Flere af puljerne har frist i marts, så vent ikke for længe.


Lokalforeningspuljen

Søg om midler til udvikling af lokale folkeoplysende aktiviteter gennem lokalforeningspuljen. Lokalforeningspuljen støtter en række forskellige initiativer, der styrker jeres udviklingsarbejde. I kan for eksempel søge om midler til udvikling af nye kurser, til projekter med nye samarbejdspartnere, til aktiviteter for nye målgrupper eller til aktiviteter, der udvikler jeres organisation.

Lokalforeningspuljen er oplagt at søge, hvis I vil arbejde med et nyt tema så som klima og bæredygtihed. 

Næste ansøgningsfrist er 15. marts 2022.     
Læs mere om lokalforeningspuljen her

Har du spørgsmål til puljen, så kontakt kontoradministrator Thea Stauning Breuer tsb@lof.dk

Den Folkeoplysende Udviklingspulje
Alle kommuner har en særlig pulje til udvikling af folkeoplysningen. Puljen er skræddersyet folkeoplysende organisationer, og da midlerne allerede er øremærket til folkeoplysningen, er det meget enkelt at søge denne pulje. LOF kan for eksempel søge om tilskud til nye aktiviteter, projekter og til udstyr. Det er vigtigt at I kender de præcise retningslinjer og frister for puljen i jeres kommune. Mange kommuner er ikke gode til at oplyse om puljen og om kriterierne, så I skal selv være opsøgende over for forvaltningen og spørge ind til de informationer, I har brug for. 

Europa-nævnet pulje C
LOF kan søge om tilskud fra denne pulje til oplysningsaktiviteter, der fremmer debatten og oplysningen om EU og styrker deltagelsesdemokratiet. I ansøgningsrunde 2 vil Europa-Nævnet prioritere arrangementer, der markerer 50-året for Danmarks medlemsskabt af EF/EU.

Der er frist for ansøgninger den 7. marts
Læs mere om puljen her.

Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter projekter, der fremmer sundhed, motion, natur og kultur. Flere af de emner, som Nordea-fonden giver støtte til, er relevante for LOF. Nordea-fonden støtter for eksempel projekter, der får folk ud i det fri, aktiviteter der styrker fællesskabet i lokalområdet og projekter, der motiverer flere til at deltage i foreningslivet og demokratiet. Nordea-fonden har også et nyt fokus på projekter, der styrker bæredygtigheden og sætter fokus på menneskers klimaforandringer.

Hos Nordea-fonden er det muligt at få en hurtig vurdering af jeres projektidé. Det vil sige, at I inden for 72 timer kan få svar på, om det er sandsynligt, at I kan få midler til jeres projekt, inden I bruger for mange kræfter på at udfylde en regulær ansøgning.

Nordea-fonden tilbyder også webinarer, hvor man kan få gode råd til sin ansøgning. 
Den 29. marts er der et webinar om ansøgninger inden for emnet "Liv i det lokale". Den 31. marts kan du deltage i et webinar om emnet "Ud i det fri."

Der er ingen fastlagte ansøgningsfrister
Læs mere om Nordea-fonden her

Velliv Foreningen
Veliv Foreningen støtter projekter, der fremmer menneskers mentale sundhed. Det kan være foredrag og arrangementer, der sætter fokus på psykisk sårbarhed såvel som aktiviteter af længere varighed rettet mod mennesker, der skal have en hånd ind i fællesskabet. Inden man bruger tid på en ansøgning, skal man have godkendt en kort beskrivelse af sin projektidé.

Der er frist for ansøgninger den 21. april
Læs mere om Velliv Foreningen her

Stå sammen om idéerne
Det kan være overvældende at søge om støtte til nye, tidkrævende projekter. Udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen minder om, at man netop kan bruge nogle af midlerne på at købe sig til hjælp til markedsføring eller andre ydelser. Det er også muligt at udvikle projekter i fællesskab med andre afdelinger. 
- Luft jeres idéer for andre skoleledere og gå evt. sammen om et større projekt. De seneste år har vi haft stor succes med fælles projekter så som vores online højskoler, Oplev Danmark og nu Bag Om Smagen. Vi kan mere sammen, siger Dorthe Lykke Olesen.  

Ønsker du sparring på en ansøgning, så kontakt udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen på dlo@lof.dk

 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling