LOF rustet til fremtiden

25. maj 2022 kl. 15:17

Landsstyrelsens forslag: LOF rustet til fremtiden, blev lørdag den 21. maj vedtaget på landsorganisationens årsmøde. Efter en god debat og afstemning om, hvorvidt afdelingsfællesskaberne skulle have to eller tre repræsentanter i landsstyrelsen - det blev to repræsentanter - kunne dirigent Anders G. Christensen konkludere, at forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Landsformand Kim Valentin sagde i sin forelæggelse af forslaget, at vi nu har et godt og stærkt forslag, der forpligter os på at arbejde sammen om et stærkere LOF. Formanden understregede at forslaget var blevet til efter flere års debat om struktur i organisationen, hvor forskellige løsninger har været diskuteret.

I debatten på årsmødet talte flere for, at de ønskede vækst for LOF og dermed et LOF i fremgang. Nogle foreslog at man i stedet for ændring af strukturen, udarbejdede et vækstkatalog og etablerede et rejsehold med ressourcer fra de afdelinger, der har lykkedes med at skabe mere aktivitet. Det blev også nævnt, at en vedtagelse af ny struktur, bør følges op med en undersøgelse af hvordan sekretariatet kan understøtte afdelinger og afdelingsfællesskaber bedst muligt.

Vedtagelsen af LOF rustet til fremtiden betyder, at der etableres 13 afdelingsfællesskaber. Afdelingsfællesskaberne aftaler, hvordan de vil samarbejde. Dette styres via samarbejdsaftaler, der udarbejdes årligt og godkendes af landsorganisationens forretningsudvalg. Skulle enkelte afdelinger ikke ønske at deltage i afdelingsfællesskaber, kan disse søge forretningsudvalget om dette.

På det efterfølgende landsstyrelsesmøde godkendte landsstyrelsen sammensætning af de fremtidige 13 afdelingsfællesskaber.

Som sin første handling skal afdelingsfællesskaberne nu konstituere sig med en formand og yderligere et medlem af landsstyrelsen.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling