Søg puljer og få midler til projekter - ansøgningsfrist i oktober

24. september 2021 kl. 10:27

I nærmeste fremtid har LOF's afdelinger mulighed for at søge som støtte fra flere relevante puljer. Søg om midler fra lokalforeningspuljen, DFS'udviklingspuljer, Europa-Nævnets pulje C og fra puljen 1000 nye fællesskaber. Alle puljer har ansøgningsfrist i oktober. Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for sparring på din ansøgning. 


Lokalforeningspuljen - ansøgningsfrist 1. oktober
Næste frist for at søge om midler fra aftenskolernes lokalforeningspulje er den 1. oktober. Puljen støtter initiativer og aktiviteter, der styrker og fornyer aftenskolen. Man kan for eksempel få støtte til aktiviteter, der tiltrækker nye målgrupper, styrker lokale fællesskaber og understøtter den lokale sammenhængskraft. Lokalforeningspuljen kan også støtte aktiviteter, der udvikler nye samarbejder.

Midlerne stammer fra de tidligere Spillehalsmidler. Folketinget har besluttet, at disse midler fremover skal fordeles gennem Lokalforeningspuljen, der forvaltes af OF og fordeles gennem de enkelte oplysningsforbund. Derfor har de lokale aftenskoleafdelinger mulighed for at søge om bidrag til at styrke det lokale arbejde. 

På LOFnet kan du læse mere om lokalforeningspuljen
Find ansøgningsskemaet og en vejledning til skemaet her
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thea S. Breauer tsb@lof.dk


Tre puljer fra DFS - ansøgningsfrist 1. oktober
DFS har lige nu tre relevante puljer, som LOF's afdelinger kan søge: To udviklingspuljer og "Støttepuljen. Alle tre puljer har deadline 1. oktober.

Udviklingspuljerne støtter projekter, der viser nye veje at arbejde med folkeoplysende aktiviteter på. DFS opfordre til, at projekterne falder inden for temaet FN's Verdensmål og projekter, der videreudvikler de erfaringer, vi har gjort os med digitale tilbud. DFS's egen udviklingspulje kan søges til 2-årige projekter, mens den udviklingspulje, som DFS uddeler på vegne af Kulturministeriet, søges til projekter af et års varighed.
Støttepuljen kan udelukkende søges af organisationer, der er økonomisk trængte.

Læs mere om de tre puljer på DFS' hjemmeside 

Europa-Nævnets pulje C - ansøgningsfrist 11. oktober
Puljen støtter aktiviteter, der fremmer debat og oplysning om EU. Arrangementerne skal fremme dialogen om det europæiske fællesskab. I ansøgningsrunden for 2022 prioriterer nævnet ansøgninger, der handler om Europas fremtid: Dels debatter, der i foråret 2022 kan nå at blive del af "Konferencen om Europas fremtid", dels debatter der tager tråden fra udfaldet af konferencen op og diskuterer resultatet. Puljen prioriterer også arrangementer, der markerer 50-året for Danmarks medlemskab af EF/EU. Arrangementerne skal styrke den folkelige debat om, hvad EU-medlemskabet har betydet for samfundet og for den enkelte borger samt give et perspektiv på, hvad EU vil betyde for Danmark i fremtiden.

Læs mere om puljen og find ansøgningsskemaer og vejledninger her


1000 nye fællesskaber - ansøgningsfrist 31. oktober
Ansøgningsfristen for puljen 1000 nyt fællesskaber er forlænget til 31. oktober.  Puljen "1000 nye fællesskaber forvaltes af Slots- og kulturstyrelsen. Formålet med puljen er at skabe aktiviteter i oplevelsesindustrien for mennesker, der har mærket ensomhed som følge af corona. Læs mere om puljen i denne artikel

Læs mere og find ansøgningsskemaer og vejledninger her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling