Puljen "1000 nye fællesskaber" er nu åben

23. juni 2021 kl. 14:14

Puljen "1000 nye fællesskaber" åbnede onsdag i denne uge. Søg om midler fra puljen til projekter og aktiviteter, der modvirker ensomhed som følge af corona. Aktiviteterne skal finde sted i oplevelsesindustrien men kan være arrangeret af aftenskoler og foreninger.

Læs mere om puljen og find ansøgningsskemaer og vejledninger på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Der er ansøgningsfrist den 31. august, men det er en god idé at søge tidligt, da midlerne fordeles, efterhånden som ansøgningerne kommer ind. 

Onsdag den 23. juni åbnede kulturstyrelsen for ansøgninger til puljen "1000 nye fællesskaber." Formålet med puljen er at skabe aktiviteter i oplevelsesindustrien for mennesker, der har mærket ensomhed som følge af corona. Puljen kan søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, som for eksempel aftenskoler og andre folkeoplysende organisationer. Puljen lægger derfor op til et samarbejde mellem foreningslivet og oplevelsesindustrien.

- Jeg vil opfordre de folkeoplysende skoler og foreninger til at være nysgerrige og undersøge, hvad der foregår lokalt på museer, i biografer og andet. Hvordan kan man arrangere besøg og udflugter, som også skaber fællesskaber og sociale kontakter, siger udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen.

Hun ser puljen som en åben invitation til aftenskoler og andre folkeoplysende organisationer.
- Vi skal søge nye samarbejder med aktører i oplevelsesindustrien. LOF kan især byde ind med oplevelser i det fri og etablere projekter i stil med LOF Nordvestsjællands, Naturlige fællesksaber, der er opstået i samarbejde med kommunen, siger hun.

Større og mindre projekter
Man kan søge om støtte på op til 20.000 kroner til mindre projekter og op til 250.000 kroner per ansøger til større projekter. Aktiviteterne skal finde sted i løbet af 2021.

- Der ligger en stor opgave for os med at få seniorer og andre voksne ud af ensomheden og møde andre mennesker i en meningsfuld aktivitet, siger Dorthe Lykke Olesen.

Har du brug for sparring på din ansøgning, så kontakt Dorthe Lykke Olesen dlo@lof.dk

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling