Lokallobbyisme: Fem veje til indflydelse

22. september 2021 kl. 15:17

Hvis aftenskolerne skal have bedre vilkår i dit lokalområde, skal du være med til at gøre lobbyarbejdet. Maria Steno giver dig her fem effektive veje til at nå de lokale politikere. Maria Steno er rådgiver i kommunikation og politik og har 20 års erfaring som kommunalbestyrelsesmedlem i Birkerød og Rudersdal Kommune.

Det er helt legitimt og almindeligt, at borgerne arbejder for at få de kommunale politikere til at sætte fokus på bestemte sager. Derfor skal man ikke holde sig tilbage, hvis man som borger vil påvirke beslutningerne i sin kommune. Man skal være vedholdende, og man skal være konkret. Gå efter at få noget, som rent faktisk kan vedtages, og hvis det er for dyrt, så del det op i mindre bidder. Sådan lød et af de første råd fra Maria Steno, der i tirsdags delte ud af sin viden om lokal lobbyisme på et webinar arrangeret af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Hun er forfatter til bogen "Lokal Lobbyisme, hvori hun beskriver hvilke fem områder, hun anbefaler som de bedste veje til indflydelse. Få overblik over dem neden for. 

- Her op til valget, vil politikerne gerne profilere sig. Hvis I holder et foredrag eller et fællessangsarrangement med mange deltagere, så lad en udvalgsformand byde velkommen. Hvis I selv deltager i et vælgermøde, så opsøg dem i pausen og spørg, om I må tage et billede og lave et opslag på Facebook. Så får I skabt en relation, og de får synlighed, siger kommunikationsrådgiver og tidligere kommunalpolitiker Maria Steno.

Gennem 20 år i lokalpolitik har hun identificeret fem indsatsområder, der er grundlaget for at få indflydelse lokalt. Hun kalder dem "Fem veje til indflydelse." Læs dem nedenfor, så er du bedre rustet til at sætte fokus på aftenskolerne op til kommunalvalget og i tiden herefter.    

1. Gå ind ad fordøren
Det er borgmesteren og embedsmændene, der har mest indflydelse i din kommune. En god kontakt til den direkte samarbejdspartner i forvaltningen er mindst lige så vigtig som kontakten til politikerne. Undersøg hvem i forvaltningen, I vil skabe kontakt til. Borgmesteren råder over forvaltningens ressourcer, og er den der har indflydelse til at lave tingene om. Borgmestre er tit drevet af en stærk lokalpatriotisme. Hvis I kan argumentere for, at jeres forslag vil give mulighed for en særlig model for jeres by, er borgmestre tit mere interesserede.

2. Byg relationer
Det er ikke kun, gode argumenter, der betyder noget. Det tæller også, hvem der præsenterer dem. Blandt andet derfor er relationer vigtige. For at få en god relation til kommunen, skal de vide, hvilken viden og hvilke løsninger, I kan bidrage med. I skal placere jer selv i positionen som førerhunden, der leder kommunen uden om udfordringerne og hen til den bedste løsning. Hvis man agerer som vagthund og kun giver lyd, når man føler sig angrebet, bygger man kontakten op omkring konflikt. Hvis man laver sit interessevaretagelsesarbejde, når man er enig med kommunen i noget, bliver man den organisation, kommunen kontakter, når de har brug for hjælp til at få løst et problem, fordi de ved, hvad I kan. Når politikerne deler flyers ud, så gå hen og sig hej og kom med nogle forslag. Tænk også i, hvilke samarbejdspartnere, I har, og hvordan I kan udnytte jeres fælles relationer i arbejdet for en fælles sag. Jo flere, der slår sig sammen jo større legitimitet og troværdighed får man.

3. Jo før jo bedre
Man kan komme for sent i gang, men man kan aldrig komme for tidligt i beslutningsprocessen. Det bedste er at være en del af den bevægelse, der udvikler forslag og får dem sat på dagsordenen. Høringer ligger for eksempel meget sent i beslutningsprocessen, og det er ikke muligt at ændre på ret meget efter en høring. Hvis man er uenig i et forslag, der er sendt til høring, så gå efter at få beslutningen evalueret om et år, eller forsøg at være med i det udvalg, der skal implementere beslutningen, og kom med konstruktive forslag til nye processer. På den måde bliver I synlige, så I kan blive kontaktet. Hvis forslaget indeholder noget ukonkret, så byd ind med det, der er vigtigt for jer. Hvis kommunen for eksempel foreslår, at de vil lave en analyse af aktiviteter for unge, så byd ind og sig, I har ideer til, hvad folkeoplysningen kan bidrage med for de unge. Husk at valgløfter ikke er resultater. Når valget er ovre, så starter en ny periode, hvor I kan komme med forslag til de nyvalgte.

4. Løs flere problemer
Undersøg hvilke mærkesager, politikerne har op til valget. Jo mere I kan hjælpe politikerne til at nå deres ambitioner, jo større er jeres mulighed for at få indflydelse. Sæt jer ind i, hvilke problemer, kommunen fokuserer på. Ring og sig, vi kan se, der er en udfordring med ensomhed, genoptræning eller sundhed og fortæl, hvordan jeres aktiviteter kan afhjælpe det. Hvis jeres projekt kan løse mere end én udfordring, er der større sandsynlighed for, at det får støtte. Løsningsforslag giver jer en legitimitet, I kan trække på i det fremtidige samarbejde.

5. Giv andre æren
Giv kommunen æren for, at I har løst problemerne for dem. Hvis der er et problem, så formuler det sådan, at kommunen ikke bliver "skurken". Identificer i stedet en fælles udfordring så som integration, ensomhed eller folkesundhed. Skab en effektiv løsning, lad kommunen træde ind på banen som helten og ros dem gerne for det offentligt. Politikere er afhængige af anerkendelse fra andre. Send for eksempel en pressemeddelelse, der roser politikerne og fortæller, hvilken forskel projektet eller midlerne gør. Hvis man anerkender, at politikerne har hjulpet jer i den rigtige retning, så hjælper de jer måske helt i mål. 

Vi har samlet materiale om, hvordan I kan udnytte kommunalvalget og tiden op til valget til at sætte fokus på folkeoplysningen.
Find materialet her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling