Et fremtidssikret LOF - Bedre samarbejde, større frihed og mere udvikling

29. oktober 2021 kl. 13:04

LOF er sat i verden for at give det enkelte menneske mere livsglæde og for at styrke landets sammenhængskraft og demokrati. Sådan skal det også være i fremtiden. Det kræver, at vi udnytter vores fælles ressourcer bedre, så vi kan udvikle os som organisation. Derfor er det nu, vi skal træffe en beslutning om "Et fremtidssikret LOF."

Hvordan sikrer vi, at alle i Danmark også i fremtiden får mulighed for at blive dygtigere og klogere i LOF's gode fællesskaber? Det er i bund og grund det "Et fremtidssikret LOF" handler om. LOF skal have en ny struktur, så vi endnu bedre kan udnytte vores fælles ressourcer og samtidig sikre den lokale forankring. 

- Vi står et sted som organisation, hvor vi skal skabe mere udvikling. Det kan ske gennem et tættere samarbejde. Vifo's undersøgelse viser, at bliver mere og mere udfordrende at drive aftenskole i yderområderne, og at især de mindre afdelinger har begrænsede ressourcer. I LOF er vi et hold, og vi løfter i fællesskab, så vi alle sammen bliver en del af en succes. Derudover har samfundet brug for et stærkt LOF. Vi skal bidrage til de vigtige dagsordner om bæredygtighed og sundhed, og vi skal gøre det på baggrund af det liberale værdigrundlag, som vi bærer ind i folkeoplysningen, siger Kim Valentin.

Ny model til debat
Landsorganisationen har udarbejdet et forslag til en model for, hvordan LOF kan komme se ud i fremtiden. Forslaget indebærer, at alle lokalafdelinger bliver en del af 8 - 12 større regionale enheder inden udgangen af 2022. Hver enhed har frihed til at tilrettelægge, hvordan de enkelte afdelinger vil arbejde sammen om blandt andet udvikling, markedsføring, økonomistyring og administration.

- Noget af det, vi har fået ud af de mange samtaler, vi har haft om den nye struktur, er, at der ikke findes én model. Afdelingernes værdier og identitet ligger lokalt, og det er en del af vores styrke, som vi skal holde fast i. Vi er meget forskellige i LOF, og det er vigtigt, at vi tager hensyn til den enkelte afdeling. Derfor indeholder den nye model en stor grad af frihed, i og med, at afdelingerne i de regionale enheder selv kan tilrettelægge samarbejdet, siger Kim Valentin.

Den foreslåede model indebærer, at ledelsen i hver enkelt enhed laver en virksomhedsplan sammen med landsorganisationen. Derudover skal hver afdeling lave sin individuelle udviklingsplan, der sikrer afdelingens bæredygtighed.
Kim Valentin ser frem til at præsentere forslaget på de regionale møder i november og til at få en god og berigende debat.
  - Det er meget vigtigt, at alle kan se sig selv i modellen for LOF's fremtid, og at ingen føler, noget bliver trukket ned over hovedet på dem. Det eneste, jeg fra starten har slået fast, det er, at det ikke er en løsning ikke at gøre noget. Vi skal sikre, at vi også i fremtiden er en landsdækkende og bæredygtig organisation, siger Kim Valentin.

Målet med den nye model er, at LOF skal have aktivitet i 90 procent af landets kommuner inden 2028.

Udvikling og samarbejde
Et samarbejde i større enheder vil give alle afdelinger bedre mulighed for at fokusere på udvikling og udnytte hinandens styrker, mener sekretariatsleder Per Paludan Hansen.
- Vi vil få mulighed for at effektivisere vores arbejdsgange, så vi ikke laver dobbeltarbejde, og vi vil bedre kunne udnytte de nye teknologier og vores nye administrationssystem. I det hele taget vil vi kunne drive vores virksomhed på en mere optimal måde, siger han. Han håber også, at den nye struktur vil styrke samarbejdet på landsplan.

- En ny model kan frigive nogle ressourcer til udvikling af projekter og aktiviteter på tværs af organisationen. Her tænker jeg både på overskud til at sætte flere hold i gang i den enkelte afdeling og på større samarbejdsprojekter, sådan som vi har set det med kulturarvsruten og kunsthøjskolen. Jeg håber også, vi vil se helt nye initiativer i fremtiden og nå bredere ud, siger sekretariatsleder, Per Paludan Hansen.

De næste skridt
Det næste vigtige skridt i processen er de tre informations- og debatmøder, som holdes forskellige steder i landet i november
- Vi opfordrer alle til at deltage i ét af møderne og til at være med i debatten om LOF's fremtid, siger Per Paludan Hansen.

Forretningsudvalget vil justere modellen på baggrund af de kommentarer og perspektiver, der kommer frem på debatmøderne.
- Vi håber, at vi kan vedtage den endelige model på landsstyrelsesmødet i januar 2022, siger Per Paludan Hansen. 

Læs mere om debatmøderne, og se hvor og hvornår du kan deltage her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling