God debat om LOF's nye struktur

30. september 2020 kl. 14:04

Hvordan skal LOF se ud i fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at vi bedst muligt udnytter vores ressourcer i drifts-og udviklingsarbejdet? Det er nogle af de overvejelser, der ligger bag forretningsudvalgets forslag til en ny centerstruktur i LOF. Forslaget blev debatteret på LOF's Årsmøde i Middelfart den 19. september.

Fælles løsning
Formålet med en ny struktur er at fastholde LOF's nationale tilstedeværelse og at skabe mere aktivitet ved at flere administrative opgaver løses i fællesskab. Samtidig er det væsentligt at fastholde LOF's forankring i lokalsamfundene.
- Det handler om, at de samlede ressourcer i LOF skal fordeles bedst muligt. Det er helt afgørende, at vi er en landsdækkende organisation også om 5 eller 10 år. Også selvom der er stor forskel på vores afdelinger, sagde formand for LOF's landsorganisation Kim Valentin.
Han lagde vægt på, at løsningen skal findes i fællesskab.
- Det er vigtigt, at vi laver en samlet model. Derfor kommer vi alle til at skulle give os lidt. Der er ikke nogen, der kommer til at sige, det var min model, sagde han. Kim Valentin og sekretariatsleder Per Paludan Hansen inviterer derfor til tre regionale møder om den nye struktur i november og december.

9. november, Viborg
23. november, Middelfart
2. december, Roskilde.

Alle er velkomne til møderne, understreger Per Paludan Hansen
- Det er vigtigt, at forslaget bliver drøftet i hele organisationen, og at alle får mulighed for at give deres perspektiv på tingene, siger han.

Regionale administrative centre
FU foreslår, at LOF etablerer 8-12 regionale administrative centre, som har en entydig ledelse. I centrene løses opgaver, vi med fordel kan samarbejde om så som økonomistyring og administration. De opgaver, der kræver lokalkendskab, vil stadig skulle løses af den lokale LOF-afdeling, står der i forslaget.

På Årsmødet udtrykte nogle af skolelederne fra de mindre skoler bekymring over, om de mindre LOF-afdelinger vil kunne fungere i den foreslåede struktur, og om det fortsat vil være muligt at sikre den lokale forankring. En leder fra en større afdeling mindede os om hvilke fordele, der er ved at være en større enhed, der også kan samarbejde om udviklingsarbejdet. Hun rådede os til at danne nogle centre, der er stå store, at de har nogle økonomiske kræfter til at sikre arbejdet. Andre efterlyste konkrete eksempler på, hvordan økonomien skal hænge sammen.

Det sidste punkt er netop noget af det, der vil komme med i drøftelsen på de regionale møder.
- Vi vil nu se på alle kommentarerne fra Årsmødet og videreudvikle forslaget, så det bliver endnu mere konkret. Vi inviterer alle til at drøfte det næste forslag på de kommende møder. Her vil man få indsigt i de planer, der er og kunne få indflydelse på, hvordan det endelige forslag kommer til at se ud, siger Per Paludan Hansen.

Endeligt forslag i februar
Når de tre regionale møder har været afholdt, sætter FU sig sammen endnu engang for at indarbejde de fremmødtes synspunkter. LOF's landsstyrelse skal efter planen godkende det endelige forslag til en ny struktur på landsstyrelsens møde i februar 2021.  

 

 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling