DFS udgiver Idékatalog med eksempler på samarbejde

7. februar 2020 kl. 11:05

Oplysningsforbund, biblioteker og kulturhuse har en stor opgave for demokratiet. Derfor har Dansk Folkeoplysnings Samråd udgivet et inspirationshæfte med eksempler på, hvordan aftenskoler, biblioteker og kulturhuse kan samarbejde.

- Den oplyste borger er forudsætningen for det danske demokrati, men det kommer ikke af sig selv. Skal folkeoplysningen udvikles, kræves mere fokus på lokalt samarbejde mellem alle lokale folkeoplysende kræfter for bl.a. at skabe mere engagerende og involverende debatter, skriver DFS i artiklen Fremtidens oplyste lokalsamfund.

Hent og læs inspirationshæftet her

Samarbejde
Den opgave forudsætter, at biblioteker, aftenskoler og kulturhuse samarbejder lokalt. Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysning Samråd har derfor udarbejdet et hæfte fuld af gode eksempler på, hvilke aktiviteter, man kan samarbejde om, og hvad rammerne kan være.

- Vi har identificeret 10konkrete, gode eksempler på samarbejder, der fungerer godt. Folkeoplysningen og bibliotekerne skal være det sted, hvor folk går hen for at blive klogere, sagde Per Pauldan Hansen, da han præsenterede inspirationskataloget for LOF'erne på Idétræf.

LOF sætter eksemplet
Flere af de gode eksempler kommer fra vores egen verden. LOF Nordvestsjælland arrangerer for eksempel fire dages sommerhøjskole i samarbejde med menighedsrådene og bibliotekerne. Flere af arrangementerne finder sted på Odsherred Bibliotek & Kulturhus. Inspirationshæftet nævner også, at LOF Nordvestsjælland og bibliotekerne samarbejder om debatarrangementer i Kalundborg kommune.

LOF Skanderborg er også fremhævet i hæftet for afdelingens kursus i kreativ skrivning, der udbydes i samarbejde med Skanderborg Kommunes Biblioteker. 

- Som aftenskole skal vi ikke konkurrere med kulturhuse og deres musikkoncerter. Vi skal finde vores egen niche - en modstandsdygtig niche...[som er] nærheden...baseret på det personlige møde og udviklingen af den enkeltes kompetencer, siger skoleleder i LOF Skanderborg Louise Juhl Dalsgaard, der har taget initiativ til kurset. 

Arbejdsområder
Inspirationshæftet skal medvirke til, at aftenskoler og biblioteker fokuserer på hver deres område. 

- Hver for sig har de kommunale biblioteker og aftenskoler særlige formål med deres virke, ligesom de også har forskellige styrker. Samtaler, viden, koordinering og fælles samarbejdsplaner er vejen frem. Formålet er at sikre et godt udbud af aktiviteter for borgerne og en god ramme for borgernes egne aktiviteter, samtidig med at man undgår at udkonkurrere hinanden lokalt, skriver DFS.

Denne tilgang blev også understreget af formand for LOF's landsorganisation Kim Valentin, der også er medlem af Danmarks Biblioteksforening.
- Der hvor samarbejderne ikke går så godt, skal vi gøre modvilje om til medvilje. Det gør man ved at henvende sig til hinanden på en konstruktiv måde. Det er det, inspirationshæftet skal bruges til, sagde Kim Valentin.

Kommunale udviklingsplaner
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening opfordrer også alle kommuner til at lave udviklingsplaner for folkeoplysningen i deres område. Planerne skal inkludere alle de aktører, der arbejder med folkeoplysning i kommunen. Inspirationshæftet er derfor også sendt til alle kommuner og lokalpolitikere.

Læs mere om inspirationshæftet her
Hent inspirationshæftet her.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling