Årsmødet er udskudt

25. marts 2020 kl. 15:25

Landsorganisationen har valgt at udskyde vores årsmøde. Årsmødet skulle have været holdt den 25. april. Vi melder en ny dato ud, når samfundslivet igen er blevet normalt. Vi forventer desværre ikke at kunne holde årsmøde på denne side af sommerferien. På grund af sitationen med Corona i Danmark, har LOF's forretningsudvalg besluttet at udskyde vores årsmøde. Ifølge LOF's vedtægter skal landsorganisationens årsmøde holdes inden udgangen af juni måned. Forretningsudvalget er opmærksomme på, at det ikke vil kunne lade sig gøre i år. 

Vi forventer at kunne få dispensation for denne bestemmelse i lyset af den særlige situation, vi befinder os i. 

Når samfundet igen åbner, vil vi finde en ny dag, hvor vi kan gennemføre årsmødet på. Vi melder datoen ud i så god tid som muligt. 

Lokale årsmøder
Hvis I endnu ikke har holdt årsmøde i jeres afdeling, skal det også  udskydes. Det er muligt at få dispensation, så jeres årsmøde kan holdes, når det igen er muligt at mødes under normale forhold.  

Det er også muligt at afvikle jeres afdelings årsmøde online. I så fald skal I være særligt opmærksomme på, at vedtægternes almindelige bestemmelser om åbenhed overholdet. Har I spørgsmål i forbindelse med årsmøder, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Per Paludan Hansen på  pph@lof.dk

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling