LOF inviterer til Skolelederforum og Udviklingstræf

10. oktober 2019 kl. 13:26

Fredag den 22. november kan du få inspiration og ny viden til arbejdet i LOF. Vi starter dagen med skolelederforum, hvor alle LOF's skoleledere er velkomne. Kl. 14:00 holder vi Udviklingsforum, hvor vi håber at kunne dele viden og erfaring med så mange aktive LOF'ere som muligt. Lad gerne invitationen gå videre til bestyrelsen. 

Skolelederforum
Tid: 22. november kl. 10:00 - 14:00
Sted: Liselund, Slagelse
For alle skoleledere

I dette efterår kan LOF høste vores første erfaringer med et fælles digitalt katalog. På Skolelederforum kan du høre mere fra nogle af de afdelinger, der har været med i projektet. Bliv klogere på, hvad det digitale katalog betyder for markedsføringen og på hvilke udfordringer, man bør tage højde for i arbejdet.
- Vi har for første gang i LOF's historie nu adgang til statistik og erfaringer, der giver os indsigt i, hvad de digitale kataloger kan. Dermed har vi et konkret billede af, hvordan afdelingerne kan prioritere i forhold til markedsføring, siger Udviklingskonsulent i LOF Dorthe Lykke Olesen.

Projektet har også givet os omkring 40 siders laoyoutet og gennemarbejdet program. Dem kan alle LOF-afdelinger bruge som skabeloner til de næste digitale kataloger, vi udvikler i LOF. På Skolelederforum kan du høre hvordan.

Skolelederforum byder også på en opdatering af, hvor LOF er i forhold til ASA. Flere afdelinger arbejder allerede i ASA, og mange skoleledere har deltaget i ASA-kurser i efteråret. Vi følger også op på, hvor LOF er i forhold til GDPR og kigger på tilskudsrammen i kommunerne.

Se invitationen til Skolelederforum her

Tilmeld dig Skolelederforum her


Udviklingstræf
Tid: 22. november kl. 14:00 - 19:00
Sted: Liselund, Slagelse
For alle aktive LOF'ere

Udvikling og erfaringsudveksling foregår bedst i fællesskab. Derfor er konferencen Udviklingstræf for alle aktive LOF'ere. Vi deler de erfaringer, vi har i forhold til sundhedsprojekterne VANEBRYDERNE og ABC for mental sundhed. Sammen med Sara Rønning-Bæk fra organisationen #LoveGlobalGoals får vi også idéer til, hvordan LOF kan arbejde med FN's verdensmål.

Sundhed og partnerskaber
I løbet af 2019 har flere LOF gennemført projektet VANEBRYDERNE, som er et forløb, der har til formål at hjælpe folk i gang med en mere aktiv og grøn livsstil.
- Projektet har været en stor succes. Der har givet os nogle gode erfaringer - for eksempel i forhold til at samarbejde med kommuner og patientforeninger. Dem vil vi gerne dele med resten af LOF. Vi taler også om, hvordan VANEBRYDERNE kan fungere i andre afdelinger, siger Dorthe Lykke Olesen.  

LOF er det seneste år også blevet en integreret del af netværket ABC for mental sundhed. Vi har inviteret Pernille Vibe Hansen, som er sundhedskonsulent i Slagelse Kommune til at fortælle os om, hvordan kommunen arbejder med mental sundhed gennem ABC netværket. Pernille vine Hansen vil også komme ind på, hvordan LOF's afdelinger kan gøre sig interessant forhold til at arbejde sammen med kommuner.

Verdensmålene
FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling fylder mere og mere på dagsordenen for mange politiske partier og organisationer.
- Vi mener, at folkeoplysningen og LOF kan bidrage til Verdensmålene på mange punkter, ligesom der er meget i Verdensmålene, der inviterer folkeoplysningen ind, siger Dorthe Lykke Olesen.
Mød også Sara Rønning-Bæk, som er projektleder i organisationen #iLove GlobalGoals, der arbejder for at engagere danskerne i verdensmålene. På udviklingstræf får vi inspiration til, hvordan LOF kan styrke danskernes bevidsthed og engagement.

Udvikling i fællesskab
Udviklingstræf består også af flere gruppearbejder, hvor det er muligt at udvikle idéer i fællesskab.  Som altid ved LOF's arrangementer, skaber vi rum til socialt samvær og erfaringsudveksling i hyggelige rammer. Vi  slutter dagen med en hyggelig og festlig fællesmiddag, før vi siger tak for i dag ved 19-tiden.

Se invitationen til Udviklingstræf her
Tilmeld dig Udviklingstræf her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling