Få del i puljen fra Socialstyrelsen

9. februar 2018 kl. 09:48

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 44,7 millioner kroner til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. 

Ved "Socialt truede mennesker" forstås for eksempel sindslidende, hjemløse, alkohol- eller stofmisbrugere eller mennesker i en svær livssituation. Det kan også dreje sig om for eksempel unge, der er socialt truede eller marginaliserede på grund af en opvækst med svigt, misbrug eller psykisk sygdom. Der kan også være tale om unge og voksne, der lever i udsatte livssituationer, er isoleret fra at deltage i sociale fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger, frivilligcentre, grupper og enkeltpersoner, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.

Der er ansøgningsfrist den 28. februar 2018 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen findes på nedenstående link:

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/puf_2018.aspx

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling