Velbesøgt Idetræf med fokus på fremtiden

8. februar 2018 kl. 11:47

Hvordan kan vi fremtidssikre LOF? Hvilken betydning har folkeoplysningen, og hvad er en god bestyrelse? Det var nogle af de emner, de 130 deltagere på Idétræf blev klogere på ved hjælp af Lasse Bolander, Bertel Haarder, Anders Fogh Jensen og Lene Andersen samt gennem erfaringsudveksling og gensidig inspiration.

Af Signe H. Damkjær

- Prøv at se 10 år ud i fremtiden. Der kommer til at ske noget på vores arbejdsmarked. Der kommer til at ske noget i vores samfund. Måske er vi på vej ind i en ny oplysningstid. I så fald er der i høj grad brug for vores folkeoplysning.

Sådan åbnede Kim Valentin, formand for LOF's landsorganisation, dette års Idétræf, som blev holdt den 3. og 4. februar i Svendborg. Temaet var: "Folkeoplysning i en omskiftelig tid", og flere oplæg og moduler fokuserede på, hvordan vi kan fremtidssikre LOF's afdelinger, og hvordan den folkeoplysning, LOF skaber, er med til at styrke vores demokrati. Det kræver dygtige bestyrelsesformænd, aktive bestyrelser og innovative skoleledere. Derfor var det en stor fornøjelse, at 130 af LOF's mest engagerede folk tog turen til Svendborg og bidrog til et par travle og inspirationsrige dage i ualmindeligt godt selskab.  

Frise 1Fra venstre: Kim Valentin, Erik Jakobsen og Bertel Haarder

Et fremtidssikret LOF
LOF's bestyrelser og skoleledere er krumtappen i hele vores organisation. Derfor vil landsorganisationen gøre endnu mere for at støtte op om vores formænd og understøtte skoleledernes virke, sagde Per Paludan Hansen, sekretariatsleder i LOF's landsorganisation.
-  Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden på tværs i organisationen. Samtidig skal vi fastholde vores lokale forankring som en styrke. Sådan sagde sekretariatsleder Per Paludan Hansen i sin morgensamling søndag. Her præsenterede han indsatsen: "Et fremtidssikret LOF," som har til formål at styrke organisationen og gøre LOF klar til at møde og præge fremtidens udfordringer.
"Et fremtidssikret LOF" består blandt andet af en særskilt indsats over for skoleledere og formænd. I et udviklingsperspektiv er hele afdelingen dog vigtig. Landsorganisationens konsulenter vil i den kommende tid derfor kontakte alle afdelinger for at aftale, hvornår vi kan mødes med hele bestyrelsen til en samtale om, hvordan vi bedst kan støtte udviklingen i jeres afdeling. Landsorganisationen planlægger af afholde udviklingssamtaler med alle afdelinger i løbet af 2018.
Lasse Bolander
Lasse Bolander

En værdifuld bestyrelse
Når en afdeling skal udvikle sig, er det nødvendigt, at bestyrelsen har de rigtige kompetencer, og at bestyrelsesmedlemmerne kan arbejde sammen. Ikke mindst skal formanden være i stand til at sætte sig for bordenden og træffe beslutninger. Det sagde Lasse Bolander, formand for COOP Danmark, i sit oplæg om bestyrelsesarbejde.
- Tænk på bestyrelsen som et team. Man bliver nødt til at have fælles mål og en fælles retning, som alle tager et ansvar for. Det nytter ikke noget, at en bestyrelse har forskellige interesser. Hvis bestyrelsen er uafklaret, eller hvis der er flere fløje, så er det skolelederen, der bestemmer, sagde han.
Drømmen er, at bestyrelserne siger, de arbejder i en handlingsorienteret bestyrelse, hvor der er åbenhed, gensidig tillid, konstruktive konflikter og commitment.
- Stil hele tiden jer selv spørgsmålet om, hvordan man skaber værdi som bestyrelse, sagde Lasse Bolander, der også understregede, hvor vigtigt det er, at formanden er beslutningsdygtig.
- Jeg kan ikke tåle at se blod, så derfor kan jeg ikke blive kirurg. På samme måde skal man ikke have en bestyrelsesformand, der er bange for at træffe beslutninger, sagde han.
Find Lasse Bolanders oplæg her.  

Folkeoplysning
Med en stærk bestyrelse, der indgår i et team med skolelederen, er man godt rustet til at løse de mange opgaver, folkeoplysningen har i samfundet. Og der vil blive ved med at være efterspørgsel på de folkeoplysende aktiviteter, mener tidligere kulturminister Bertel Haarder (V).
- Vores tid er præget af en søgen efter det autentiske, efter det virkelige, efter det fælles. Det autentiske, det virkelige og det fælles. Det er det, der trækker. Så vi skal ikke fortvivle, sagde han.
Han fremhævede desuden folkeoplysningens bidrag til dialog og dannelse og folkeoplysningens evne til at samle danskerne på tværs af generationer.

Filosof og forfatter til bogen: "The Nordic Secret," Lene Andersen, berigede deltagerne med en mere akademisk gennemgang af, hvor tankerne om folkeoplysning stammer fra, og hvilken enorm betydning, folkeoplysningen har for borgere i de nordiske lande i dag.

- Dannelse er en forudsætning for, at vi overhovedet kan have et demokrati. Dannelse handler blandet andet om, hvor store fællesskaber, vi er villige til at tage ansvar for. Det handler om at kunne løfte sig selv ud af sine følelsers vold, så man kan være i fællesskabet. Og herefter om at blive i stand til at løfte sig ud af fællesskabet, udvikle sit eget moralske kompas og tænke selvstændigt, siger Lene Andersen.

Læs mere om Lene Andersen i artiklen: "Aftenskolerne skal være forum for debat"

Frise 2

Valgfrie løsninger
For at give alle mulighed for at sammensætte netop den inspiration, der er brug for i deres afdeling, bød Idétræf også på 2x 1 times valgfrie undervisningsmoduler med både interne og eksterne oplægsholdere. Lørdag eftermiddag sprudlede Atriumgården af kondenseret inspiration på dette års løsningsgalleri.

Læs mere om modulerne her
Læs mere om løsningsgalleriet her. 

Se alle præsentationer fra Idétræf her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling