Nye foldere: Argumentbank for aftenskoler

11. maj 2017 kl. 12:18

Hvis aftenskolen skal undgå nedskæringer og sikre ordentlige vilkår, er det nødvendigt at påvirke de lokale beslutningstagere. De fem landsdækkende oplysningsforbund har derfor produceret to folder, der samler de bedste argumenter for at støtte aftenskolerne i fremtiden. 

Argumentbank for aftenskoler
Formålet med folderne er at skærpe vores bevidsthed om, at det vigtigt at agere politisk, og at det er nødvendigt at overbevise politikere og forvaltning om fornuften i at prioritere aftenskolen. Folderen "Argumentbank for aftenskoler" er henvendt til aftenskolens formænd og skoleledere. Den er især velegnet som argumentbank, når der er møde i de kommunale samråd, eller når der dannes samråd.

Se folderen Aftenskolen - En sund samfundsmæssig investering "Argumentbank for aftenskoler" som bladre-PDF her

Fakta om aftenskolen
Folderen "Fakta om aftenskolen"er henvendt til kommunalpolitikere. Den indeholder fakta, tal og undersøgelser, der viser, hvordan aftenskolen bidrager til menneskers livskvalitet og sundhed samt til samfundet generelt.

Se folderen Aftenskolen - En sund samfundsmæssig investering "Fakta om aftenskolen" som bladre-PDF her

Bestil folderne i papirformat ved at skrive til lof@lof.dk

Faldende støtte
Fra 2002 til 2016 er det kommunale tilskud til aftenskolerne faldet med 47,2 procent. Den kommune, der støtter aftenskolerne mest, giver 145 kr. per borger. Den kommune, som bruger færrest penge på aftenskolen støtter kun med 10, kr. pr. borger. Hvis vi skal dæmme op for nedskæringerne, bliver aftenskolerne nødt til at tale med en samlet stemme over for de lokale forvaltninger. Vores erfaring er, at politikere er mere lydhøre, når de bliver mødt med veldokumenterede argumenter og statistikker, der viser aftenskolens samfundsværdi. 

Folderen giver et generelt billede af aftenskolens værdi for samfundet. Tanken er, at de lokale aftenskoler kan lade sig inspirere og derefter vælge de områder og argumenter, der bedst kan bruges til den lokale interessevaretagelse.

Dokumentation
Folderen er blandt andet bygget om undersøgelser fra Videnscenter for folkeoplysning (Vifo), der i efteråret 2016 påviste, at aftenskolen styrker folks mentale sundhed. Vi argumenterer også for aftenskolernes bidrag til den fysiske sundhed herunder til at holde ældre aktive og selvhjulpne. Aftenskolens rolle som en vigtig aktør i videnssamfundet for eksempel i forhold til sprog, it, og ordblindeundervisning er også gode argumenter for at støtter aftenskolen lokalt.

Har I spørgsmål til folderen, eller ønsker I hjælp til at oprette kommunale samråd, er I velkomne til at kontakte organisationskonsulent Bent Jørgensen på bent@lof.dk

Få flere gode råd til lobbyarbejdet i artiklen Sådan får jeres forening indflydelse på kommunalpolitik

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling