Kommunalvalg 2017: Mere valgflæsk og flere rævekager

17. august 2017 kl. 10:22

Kommunalvalget den 21. november 2017 er en oplagt mulighed for LOF til at skabe opmærksomhed om, hvordan vi som aftenskole bidrager til lokalsamfundet og til at sætte folkeoplysningens vilkår på den kommunale dagsorden. Flere afdelinger er allerede godt i gang. 

Valgflæsk og rævekager
LOF Holstebro-Struer tilbyder et kursus over tre aftener i "Valgflæsk og rævekager". Den sidste kursusaften bliver forskellige kommunalpolitikere inviteret til at spise med, og der vil efterfølgende være omkring en times spørgetid. LOF Nordvestsjælland planlægger to tilsvarende arrangementer.

LOF Kolding-Vejen spørger "Vil du være politiker?" På et kursus over syv gange vil en tidligere kommunaldirektør uddanne håbefulde kandidater uanset partifarve i kommunens styrelse, politiske og administrative opbygning, plan- og budgetlægning m.m.

LOF Køge inviterer til borgmesterdyst mellem kommunens borgmesterkandidater fra Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

LOF Midtjylland spørger "Er der en fremtid for kommunalpolitikken?" Kommunalforsker Roger Buch holder foredrag i anledning af det kommende valg. Foredraget tilbydes i samarbejde med Viborg Bibliotekerne og Foreningen Norden.

LOF Nordvestsjælland sætter på to debatmøder fokus på det gode børneliv og ældreliv i samarbejde med bibliotekerne i Kalundborg og Gørlev. Det bliver ikke et traditionelt vælgermøde med politiske oplæg. LOF vil i stedet finde nogle oplægsholdere om emnet, og så lade debatten foregå efterfølgende mellem politikere og borgere.

Find eksempler på flere LOF-arrangementer i oversigten under dokumenter til højre

LOF som naturlig partner 
Aftenskolen er kendt som en stor udbyder aktiviteter og som en vigtig aktør i lokalområdet. Alligevel sænkes aftenskolens tilskud flere steder. Vi er afhængige af, at de kommunale politikere fortsat vil sikre, at aftenskolen har rimelige vilkår, og at LOF tænkes med som en oplagt partner for kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi gør opmærksom på os selv, på hvad vi kan, og hvordan vi bidrager. Det er kommunalvalget en oplagt mulighed til.

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I planlægger aktiviteter op mod KV 2017; kontakt organisationskonsulent Jan René Westh, jrw@lof.dk.

Læs mere om LOF og kommunalvalget i artiklen "Demokrati som deltagersport"

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling