Godt samarbejde med bibliotekerne

30. august 2017 kl. 14:48

Nogle steder udgør bibliotekerne en konkurrent for LOF, andre steder har LOF og bibliotekerne et godt og konstruktivt samarbejde. Et eksempel på sidstnævnte er LOF Midtjylland, der i årevis har samarbejdet med bibliotekerne i Viborg, Hammel, Kjellerup og Silkeborg.

- Vi laver hvert år i august en udstilling om aftenskolernes tilbud i Viborg og i bibliotekets lokalafdelinger gennem Viborg Folkeoplysnings Samråd. Vi har haft fælles projekter rettet mod læsesvage. Vi har også et lille samarbejde rettet mod familier på barsel, hvor vi laver et fælles foredrag for de nye børnefamilier, fortæller skoleleder i LOF Midtjylland, Birthe Nørskov. (Billede)

Foredrag og lokaler
Når LOF og biblioteket samarbejder om foredrag, skiftes de til at have kontraktansvaret.
- Vi stiller altid med en repræsentant til arrangementet, som oftest afholdes på biblioteket. Ved forfatterforedrag søger biblioteket om tilskud fra forfattercentrum. I Viborg Kommune annoncerer vi på Radio Viborg, og biblioteket lægger ind på appen Pindle I Hammel søger vi ofte underskudsdækning via Kulturelt Samvirke, siger Birthe Nørskov.
I Hammel får LOF Midtjylland lov til at låne bibliotekernes lokaler, og LOF byder ind med kurser rettet mod børn i bibliotekets ferieaktiviteter i uge 7 og i uge 42.

Samarbejde og markedsføring
Hvad får LOF ud af samarbejdet?
- Bedre og bredere markedsføring og dermed større chance for flere deltager og dermed bedre økonomi, svarer Birthe.
- Bibliotekerne er mere bevidste om LOF og de tilbud, vi har. Og arbejdet med at lave foredragsaftaler fordeles. Bibliotekerne får det samme udbytte. Hvad angår økonomien, da deler LOF og bibliotekerne ligeligt, hvad enten foredragsarrangementet giver overskud eller underskud.

Også i forhold til markedsføring er samarbejdet en fordel.
- Bibliotekerne markedsfører aktiviteterne på de sociale medier og har også et lille hæfte med arrangementer. Ind imellem indrykkes annoncer, og bibliotekerne er rigtig gode til at lave pressemeddelelser og til at få dem indrykket, slutter Birthe Nørskov.

Eksempler
Kontakt gerne organisationskonsulent Jan René Westh, jrw@lof.dk, med gode eksempler på samarbejde mellem LOF og bibliotekerne. Vi modtager også gerne eksempler på biblioteker, som udbyder kurser, foredrag eller andet, der lige så godt kunne ligge i regi af aftenskolerne.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling