En ildsjæl takker af – Lis Bager Christensen stopper i LOF Slagelse

14. december 2017 kl. 11:01

Det kan godt være, at LOF er det mindste oplysningsforbund på landsplan, men i Slagelse, er det LOF, der er størst. Det skyldes ikke mindst, at skolelederen de sidste 15 år har heddet Lis Bager Christensen. Den 14. december markerede hun både sin 70-års-fødselsdag og sin afsked med LOF ved en reception i Slagelse Musikhus.

Lis Bager Christensen går på pension og overlader jobbet som skoleleder i LOF til Helle Magh, der allerede er gået i gang.

- Det bedste ved at være skoleleder er den indflydelse, man har på folkeoplysningen og på indholdet i de kurser og foredrag, vi udbyder. Og så er det dejligt at lytte til borgerne og deres idéer og udvikle nye aktiviteter på baggrund af dem. Det er vigtig, for ellers udvikler afdelingen sig ikke, siger Lis Bager Christensen.

Mandagstræf
Noget af det, Lis Bager Christensen er mest tilfreds med, er LOF Slagelses foredragsrække: "Mandagstræf". 18 mandage om året fylder LOF salen i Slagelse Musikhus, og har udsolgt hver gang. De 450 deltagere bliver præsenteret for en række store navne, der formidler samfundsrelevante emner og leverer klassisk folkeoplysning. LOF Slagelses formand, John Robert Christensen, fremhævede også mandagstræffene i sin tale til Lis og kaldte det for hendes største aftryk på LOF.
-Dit foredragskoncept er annerkendt og respekteret af store foredragsholdere fra hele landet. Konceptet er er udviklet under IHI-modellen, som står for "Idé, Held, og Is i maven," sagde han.

Slagelse reception collage
Fra venstre: Helle Magh, Lis Bager Christensen, Lene Jentoft og John Robert Christensen

Engagement og energi
John Robert Christensen roste også skolelederens store engagement og energi.
- Du trives i fællesskaber og har respekt for den enkelte. Livsglæden er hos dig det bærende element. Dit virke har styrket LOF og skabt stolthed om LOF i Slagelse, sagde han. Han understregede også, at LOF Slagelse ser frem til samarbejdet med den nye skoleleder, Helle Magh.
- Jeg ved, at Lis glæder sig over, at det netop er Helle Magh, der overtager posten. En bedre platform for at fortsætte dit virke i LOF, kunne man ikke ønske sig, sluttede John Robert Christensen.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling