Idétræf 2017

13. december 2016 kl. 12:27

Landsorganisationen inviterer til Idétræf den 4- 5. februar 2017. Idétræf er LOF's store inspirationskonference til udviklingsarbejdet i de lokale afdelinger. Traditionen tro holder vi det på Hotel Svendborg den første weekend i februar. Tilmeld dig nu. Vi glæder os til at se jer!

Idétræf 2017: Det digitale samfund - hvor alle kan deltage!

Programmet er klar, og du kan allerede nu tilmelde dig og læse mere om Idétræf på konferencehjemmesiden idetraef.lof.dk

Skræddersyet viden
- Idétræf er stedet at være, hvis du vil have ny viden, der er skræddersyet til netop den folkeoplysende verden, siger udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen, der er arrangør af Idétræf 2017.

Idétræf er også en enestående mulighed for at netværke og få ny inspiration fra de andre afdelinger og fra landsorganisationen i både formelle og uformelle fora.
- Sidst men ikke mindst er Idétræf en social begivenhed, hvor fællesskabet og det givende samvær vægtes højt, siger Dorthe Lykke Olesen.

Det digitale samfund
Temaet for konferencen er "Det digitale samfund - hvor alle kan deltage." Tablet, computer og sociale medier har længe været en integreret del af vores hverdag. Men det er ikke længere nok at kunne bruge en ipad for at være en del af et samfund, der i højere og højere grad bliver digitalt.  

- Der foregår hele tiden meget på digitaliseringsområdet. Især inden for det, der hedder velfærdsteknologi. Vi kan spille en rolle i forhold til at opkvalificere borgerne, så de kan udnytte de nye teknologier. Her kan vi eventuelt få hul igennem til et samarbejde med kommunerne. Vi kan og bør også sætte hele emnet digitalisering til debat, så borgerne får den viden og de perspektiver, de skal bruge for at kunne forholde sig refleksivt til digitaliseringen. Derfor mener vi, digitalisering er et oplagt emne for Idétræf, siger Dorthe Lykke Olesen.

Hun håber, at deltagerne får inspiration med sig hjem til i højere grad at tænke digitalisering ind i aftenskolen. Det gælder i bestyrelsesarbejdet, i markedsføringen og i forhold til at støtte undervisernes muligheder for at bruge digitale redskaber i undervisningen.

Digital dannelse
Formand for Dansk IT, Klaus Kvorning Hansen, mener også, at oplysningsforbundene har en særlig rolle i forhold til at danne borgerne til at kunne udnytte de digitale muligheder og begå sig i det digitale samfund.

- Oplysningsforbundene har den helt unikke fordel, at folk kommer af egen lyst, og det skal man udnytte. Det handler ikke om, at aftenskolerne skal lave en masse nye ting. I skal gøre det, I gør så godt i forvejen, nemlig at lave oplysningsarbejde. I kan selvfølgelig arrangere kurser, hvor man lærer at bruge de digitale redskaber, men oplysningsforbundene kan også skabe debat og lære folk at være kritiske for eksempel i forhold til, hvordan man kan bevæge sig sikkert på nettet, siger Klaus Kvorning Hansen.

På Idétræf holder han lørdag eftermiddag oplæg om digital dannelse. Her får deltagerne mulighed for at diskutere de tre nøglekompetencer, Dansk IT har identificeret i forhold til digitalisering, nemlig brugerkompetencer, skaberkompetencer og refleksive kompetencer.

Moduler
Idetræf er tilrettelagt, så alle kan plukke præcis det, de ønsker at få med hjem. Søndag formiddag præsenterer vi derfor 8 spændende valgfrie moduler, der foregår i mindre grupper. Alle har mulighed for at deltage i to moduler. Vi har inviteret en håndfuld eksterne oplægsholdere til at stå for nogle af modulerne. De øvrige gennemføres ved landsorganisationens konsulenter.

Ved tilmelding skal du angive, hvilke moduler du ønsker at deltage i. Læs mere om indholdet i de enkelte moduler på idétraef.lof.dk.

Tilmeld dig Idétræf her

Tilmeldingsfrist 11. januar 2017

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling