Handicapundervisning spiser tilskud til folkeoplysning

27. oktober 2016 kl. 14:09

Handicapundervisning spiser en meget stor del at kommunernes tilskud til folkeoplysning. En undersøgelse fra Vifo viser, at tilskuddet til handicapundervisning i gennemsnit udgør 43 procent af det samlede kommunale tilskud til voksenundervisning.

 For lidt støtte
- Handicapundervisning er ikke et problem i sig selv. Udfordringen opstår, hvis der er så meget handicapundervisning i en kommune, at tilskudsrammen til folkeoplysende undervisning bliver for lille, og samtlige aktiviteter, også den almene undervisning, får lavere tilskud, siger formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd og sekretariatsleder i DOF, Henrik Christensen
Han mener, at der er en risiko for, at penge, der var beregnet til at støtte voksenundervisningen, går til opgaver, der måske burde have været betalt af f.eks. social- og sundhedsforvaltninger.
- Det er ikke et problem, hvis alle aftenskoler får, hvad der tilkommer dem i tilskud. Men når de ikke gør, kan der opstå problemer, siger han. 

Stor variation
Handicapdundervisning foregår ofte på hold med færre deltager, og aftenskolen kan derfor få en større del af udgiften til lærerløn dækket via det kommunale tilskud. Her har kommunen nemlig mulighed for at give tilskud til op til 8/9 af udgiften, hvilket 61 procent af landet kommuner gør. I de resterende kommuner er tilskuddet lavere. Det varierer også, hvordan kommunen vælger at administrere handicapområdet og kontrollere, om aftenskolerne overholder de gældende regler. Det op til kommunalbestyrelsen at vurdere, hvorvidt en deltager er handicappet i relation til det emne, der undervises i.

Partnerskaber
Henrik Christensen mener, at der er en positiv tendens til partnerskaber mellem kommuner og aftenskoler på handicapområdet. Kommunerne har nemlig pligt til at give kronikere syge et tilbud om rehabilitering. Mange LOF afdelinger har også god erfaring på dette område for eksempel gennem vores samarbejde med patientforeninger om genoptræning og med kommuner om rygestopkurser.

Læs mere i artiklen Partnerskaber - vejen til vækst

LOF's landsorganisation understreger, at handicapundervisning er for personer med et handicap i relation til indlæringen af et konkret emne. Det fremgår af kommunens retningslinjer, hvor mange deltagere, der maksimalt kan deltage på et handicaphold. Vi henstiller til, at regler og retningslinjer følges nøje. 

Læs mere i artiklerne
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning 
Handicapundervisning giver lokale dilemmaer 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling