Forslag til ændring af folkeoplysningsloven

27. oktober 2016 kl. 14:38

Kulturminister Bertel Haarders forslag til ændring af folkeoplysningsloven blev førstebehandlet den 13. oktober. Formålet med ændringen er at sikre, at foreninger, der forsøger at underminere eller modarbejde demokratiet og de grundlæggende frihedsrettigheder ikke kan modtage støtte.

Forslaget indeholder derfor en stramning af de krav, foreninger skal leve op til for at kunne få tilskud.

Kritik
Lovforslaget møder skarp kritik fra blandt andre tidligere kulturminister Marianne Jelved (R). Hun er bange for, at der i kommunerne vil være forskellige tolkninger af, hvornår en forening forsøger at modarbejde demokratiet. Det er derfor en risiko for, at forslaget kan lede til subjektive fortolkninger, som dermed netop kommer til at indskrænke den personlige frihed. Hun argumenterer derimod for, at den danske folkeoplysningstradition netop er stærk, fordi den rummer plads til forskellige holdninger.

Også Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Daghøjskoleforeningen, AOF og DOF efterlyser i deres høringssvar en klarere definition af, hvad demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder er, og hvornår en bestemt adfærd kan siges at modarbejde dette.

- Der er risiko for arbitrære afgørelser fra kommunernes side, når vurderingen skal foretages konkret og på baggrund af omstændighederne i den enkelte sag. Vi mener, at det svækker den enkelte forenings retsstilling, skriver DFS.

Kulturministeren foreslår, at loven træder i kraft den 1. januar 2017

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling