Udvikling og fornyelse i LOF - sæt dit aftryk på debatten

19. februar 2015 kl. 14:01

Folkeoplysningen nytænktes i denne tid. LOF's nye profil er en del af den nytænktning. Profilen skal bruges som en løftestang for vækst i hele LOF.  Det kan vi kun opnå i fællesskab. LOF's formand og LOF's sekretariatsleder inviterer derfor til møde om, hvordan vi bringer LOF videre. 

Den nationale vision for folkeoplysning, aktiviteter for flygtninge, EU-oplysning og en øget fokusering på folkeoplysningens kerneværdier er alle eksempler på, at folkeoplysningen nytænkes. Som en del af den fornyelse har LOF fået ny profil: "LOF- Værdi til dig og dit liv." Profilen skal med tiden integreres i alle vores aktiviteter og bruges som redskab til at skabe udvikling og fornyelse, der fører til vækst. Det kan vi kun opnå i et fællesskab.  

I marts rejser LOF's formand Sonny Berthold og LOF's sekretariatsleder Per Paludan Hansen derfor rundt i landet for at mødes med bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og skoleledere.

- I en organisation som LOF, der både består af frivillige kræfter og dedikerede skoleledere, er det vigtigt, at vi mødes og diskuterer, hvordan vi kan skabe udvikling som organisation. Ingen kan gøre det alene. Vi har brug for, at alle bidrager og tager ejerskab over de beslutninger, vi når frem til, siger sekretariatsleder Per Paludan Hansen.  

På møderne vil vi behandle tre hovedpunkter:

1) Hvordan bruger vi LOF's nye profil til at skabe vækst i LOF?
2) Hvordan støtter vi hinanden i at få mere aktivitet?
3) Hvordan kan vi styrke bestyrelsernes arbejde?

Profilen skal udleves
LOF's nye profil: LOF - Værdi til dig og dit liv, skal styrke sammenhængskraften og identiteten i organisationen ved at give os en fælles opfattelse af, hvorfor vi arbejder, som vi gør.
- Profilen bliver med tiden en løftestang for vækst, når deltagerne siger: LOF - det er dem, der giver værdi til mig og mit liv, udtaler formand Sonny Berthold. Profilen kan betragtes som en fælles holdning og et varemærke, der skal gå igen i alle vores aktiviteter. På møderne vil der derfor være øvelser, der giver konkrete ideer til, hvordan man kan udmønte profilen for eksempel ved at inddrage undervisere og deltagere.

Profilen er resultatet af den diskussion, der har været i afdelingerne i efteråret. 
- Det er vigtigt, at vi fortsætter det gode fælles arbejde med LOF's profil. Alle har et ansvar for at udleve LOF's fælles holdning og LOF's særkende, og dermed være med til at skabe udvikling i organisationen, siger Per Paludan Hansen.  

Vi inviterer til følgende møder:
12. marts kl. 18:00 - 21:30, Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, Viborg
17. marts kl. 18:00 - 21:30, KRYB I LY Kro, Kolding Landevej 160, Fredericia
25. marts kl. 18:00 - 21:30, Osted Kro, Hovedvejen 151, Lejre

LOF er vært ved en let anretning.

Er I forhindret i at deltage i det møde, der er tættest på, er I velkomne til at vælge en af de to andre muligheder.

Se hele invitationen her

Tilmeld dig mødet på lofnet.dk/kurser
Tilmeldingsfristen er 10 dage før hvert arrangement

Læs mere om LOF's nye profil her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling