Skoleleder i LOF Høng arrangerer lokalt folkemøde

19. maj 2015 kl. 14:30

Der skal være mere dialog mellem politikerne og befolkningen. Det mener både politikere og borgerne i Kalundborg, og den opgave er LOF med til at løfte. Den 30. maj arrangerer skoleleder i LOF Høng John Højbusk folkemøde i Kalundborg. I løbet af dagen debatterer politikere, borgere og omkring 60 foreninger deres ideer til at løse lokalområdets udfordringer.

Af Signe H. Damkjær

I december sidste år afholdt LOF Høng et debatarrangement med flere lokale politikere. Både politikerne og deltagerne i debatmødet gav udtryk for, at de ønskede mere dialog. Det ønske tog skoleleder i LOF Høng, John Højbusk alvorligt, og en måneds tid senere var idéen til et folkemøde i Kalundborg på plads. Folkemødet afholdes den 30. maj, og alle politiske partier samt cirka 60 lokale foreninger deltager.

Mangfoldighed
- Vi har fået meget positiv respons fra alle. Folkeoplysningsudvalget synes, det er et fantastisk forslag blandt andet på grund af arrangementets store mangfoldighed, siger John Højbusk.
Dagen byder på 25 debatter, hvor politikere, foreninger og borgere vil diskutere udfordringer og relevante temaer for Kalundborg Kommune og omegn. Det lokale foreningsliv er meget bredt repræsenteret.
 - Vi har næsten alt fra Indre Mission og Naturfredningsforeningen til en lokal flyverklub og Ældre Sagen. Jeg håber, at interessen for foreningslivet og for det frivillige arbejde bliver styrket, og at flere engagerer sig og bliver oplyst om, hvad der foregår i Kalundborg, siger skoleleden i LOF Høng.  

Nye målgrupper
LOF Høng er naturligvis én af de 60 foreninger, der har en stand på folkemødet. Selvom LOF ikke er direkte involveret i at arrangere folkemødet, mener John Højbusk alligevel, at LOF får omtale og synlighed på dagen.
- LOF er med til at løse nogle af de praktiske opgaver omkring folkemødet. Vi vil selvfølgelig promovere LOF alt det vi kan fra vores stand, hvorfra vi kan dele vores katalog og andet materiale ud. Vi regner med, at folkemødet vil tiltrække en del yngre mennesker, og vi håber derfor, at vi kan nå ud til nye målgrupper, der ikke kender LOF i forvejen, eller som bare ikke er klar over, at vi har nogle rigtigt gode tilbud, siger han. Derudover regner han med, at aftenskolen får inspiration til nye kurser og arrangementer ved at tale med folk og fornemme, hvad der optager dem, og hvad der rører sig i lokalområdet.

En ny tradition
John Højbusk håber, at det ikke er sidste gang, der afholdes folkemøde i Kalundborg Kommune. I fremtiden ser han gerne, at LOF får en større rolle.
- Vi overvejer at lave en forening, der kan stå for arrangementet næste år, og vi vil selvfølgelig se på, hvordan LOF kan passe ind her, siger han. Han er ikke i tvivl om, at folkemødet er en oplagt opgave for LOF at løfte. Efter folkemødet i Kalundborg vil han derfor gerne dele ud af sine erfaringer fra dagen, hvis andre LOF afdelinger i landet kunne have mod på at stable lignende arrangementer på benene.
- Det kan være en helt ny måde at få LOF på verdenskortet på, siger han. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling