Puljer

2. marts 2016 kl. 15:11

Danidas Oplysningsbevilling

Danidas Oplysningsbevilling kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande til den danske befolkning. Formålet med aktiviteterne er at skabe forståelse blandt danskerne for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Der er ansøgningsfrist 2. maj 2016 inden midnat. Du kan læse mere om bevillingen her.

Frivilligt socialt arbejde (PUF)

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der skal afhjælpe eller forebygge problemer for socialt udsatte mennesker. Det forventes, at projekterne sætter fokus på at skabe forandring for målgruppen gennem frivilligt arbejde som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, der giver målgruppen bedre livsbetingelser. Puljen støtter både drifts- og projektudgifter. Målgruppe for projekter er særligt socialt truede mennesker i samfundet, fx sindslidende, hjemløse, mennesker med alkohol- eller stofmisbrug eller mennesker i en svær livssituation. Ansøgningsfrist: 30. marts kl. 12.00. Flere oplysninger findes her. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling