LOF Faaborg-Midtfyn arrangerer debat om flygtninge

14. april 2015 kl. 15:07

Integration af flygtninge er en oplagt opgave for folkeoplysningen. Derfor inviterer LOF Faaborg-Midtfyn i aften til debat om flygtninges mulighed for at arbejde. LOF's landsorganisation og flere LOF afdelinger arbejder lige nu med initiativer for og om flygtninge. Vil I også i gang, er der hjælp og inspiration at hente hos landsorganisationen og i et stort idékatalog, der er samlet af DFS.

Af Signe H. Damkjær 

Lige som flere andre af landets kommuner skal Faaborg i løbet af de næste par måneder huse et større antal flygtninge. De første er allerede ankommet, og spørgsmålet om, hvordan de skal integreres i lokalsamfundet, er højaktuelt. Derfor afholder LOF Faaborg-Midtfyn et debatarrangement om flygtninge i aften på Hotel Faaborg Fjord.

Debat 
- Vi har engageret os, fordi det er folkeoplysende at tage en debat om, hvordan man integrerer flygtninge bedst muligt, og fordi spørgsmålet om flygtninge giver anledning til stor debat i lokalområdet. Nogle lægger vægt på, at vi skal tage rigtigt godt imod dem, og andre er mere skeptiske. Som folkeoplysende organisation er det et emne, vi mener, vi skal tage op, siger skoleleder for LOF Faaborg-Midtfyn, Bo Petersen.

Derudover håber Bo Petersen også, at arrangementet kan skabe synlighed om LOF.
- Vi viser, at vi er en del af lokalsamfundet, og at vi kan bruges på mange måder. Jeg synes, det er en god måde at vise, hvem vi er, siger Bo Petersen.

Flygtninge i arbejde  
Ligesom på nationalt plan drejer debatten i Faaborg sig om flygtninges mulighed for at arbejde. LOF har udvalgt oplægsholderne nøje.
- Ole Skaarup er landmand og har gode erfaringer med at integrere flygtninge ved at ansætte dem, Araz Khan er integrationskonsulent og kom selv til Danmark som flygtning fra Irak, og Jane Heitmann er medlem af Folketinget for Venstre og en del af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, så vi synes, vi har sammensat et rigtigt godt hold, siger Bo Petersen.  

Folkeoplysning for flygtninge
LOF Faaborg-Midtfyn er ikke ene om at mene, at folkeoplysningen har en vigtig opgave i forhold til emnet om flygtninge. LOF arbejder målrettet for at skabe aktiviteter for flygtninge i hele landet, og det gør andre folkeoplysende organisationer også. Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har for nylig startet initiativet Folkeoplysning for Flygtninge.

Som en del af initiativet afholdes der fem informationsmøder forskellige steder i landet, hvor alle folkeoplysende organisationer, kommuner og Røde Kors er inviteret til at deltage. Formålet med møderne er at gøre de forskellige parter klogere på, hvordan de hver i sær kan bidrage, og hvordan de kan samarbejde om at skabe aktiviteter for flygtninge. Det første informationsmøde foregår den 3. juni på Vrå Højskole i Nordjylland. De øvrige møder finder sted efter sommerferien.  

DFS har lavet et katalog med mere end 100 aktiviteter, der allerede nu er arrangeret for eller om flygtninge. Kataloget er tænkt som inspiration for de folkeoplysende organisationer, der ønsker at engagere sig i området.

Se hele kataloget her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling