Klar kommunikation styrker arbejdet med frivillige

19. maj 2015 kl. 14:58

I LOF Midtjylland er en række frivillige "ambassadører" tovholdere på projekter, bindeled mellem samarbejdspartnere og sparringspartnere på udvikling af kurser og aktiviteter. Gennem LOF og Foras frivilligprojekt, har afdelingen fået nye redskaber til, hvordan man kan rekruttere frivillige kræfter og strukturere arbejdet omkring dem.  

Af Signe H. Damkjær

LOF Midtjylland har hele 2014 arbejdet med at bruge frivillige til andet end bestyrelsesarbejde. De såkaldte LOF ambassadører er blandt andet tovholdere på ture og arrangementer og fungerer som bindeled mellem afdelingen og samarbejdspartnerne. De frivillige kommer også med idéer til, hvilke nye kurser og aktiviteter, aftenskolen kan udbyde.
- Vi dækker et stort geografisk område, så vi er afhængige af frivillige, der ved, hvad der rør sig i de lokalsamfund, de kommer fra, siger Birthe Pedersen, formand for LOF Midtjylland. For at få nye ideer til, hvordan arbejdet med de frivillige kan struktureres, deltager afdelingen i LOF og Foras frivilligprojekt sammen med LOF Mariagerfjord/RebilLOF Haslev og tre afdelinger fra Fora. Projektets første del blev gennemført i 2014 og mundede ud i rapporten Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen. Rapporten giver en række konkrete redskaber til, hvordan arbejdet med frivillige kan organiseres - herunder beskrivelse af roller og kompetencer samt råd til at italesætte hvilke værdier aftenskolen står for. 

Læs mere om LOF Haslevs erfaringer her

Klar kommunikation
- Vi er blevet mere bevidste om vores kommunikation med de frivillige og om, at det er vigtigt at forventningsafstemme med de frivillige og med os selv omkring opgaverne, siger formand for LOF Midtjylland Birthe Pedersen. Afdelingen har for eksempel nedsat et udvalg i bestyrelsen, der er ansvarlig for de frivillige, så de frivillige ved, hvem de skal kommunikere med.
- Før i tiden foregik det lidt mere tilfældigt, og den, der havde kontakten til den frivillige, var ofte bindeledet. Nu er det blevet mere struktureret, så alle ved, hvem der har ansvaret. Vi har også sat ord på, hvordan vi vil rekruttere dem, og hvilke opgaver de frivillige skal løse, siger Birthe Pedersen om nogle af de redskaber, projektet har givet dem.  LOF Midtjylland overvejer for eksempel at annoncere efter frivillige i deres program og i den lokale presse.

Årshjulet
Projektet har også givet LOF Midtjylland nye redskaber til at strukturere og organisere afdelingens øvrige arbejde. Årshjulet er for eksempel et vigtigt redskab, så både de ansatte og bestyrelsen kan være på forkant med arbejdet og få overblik over, hvornår man bør arbejde med hvad, mener Birthe Pedersen. Ved hjælp af årshjulet er der nu sat navn på, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver.
- Vi oplever, at der i perioder er meget tryk på arbejdsmængden i bestyrelsen, for eksempel i forbindelse med vores årsmøde, så det betyder rigtigt meget, at vi har fået afstemt vores forventninger til hinanden. Det gør det mere spændende at være i bestyrelsen, når man har nogle konkrete opgaver og mål for, hvad man vil nå, og hvordan man når derhen. På den måde er det også er lettere for andre at gå ind og overtage en opgave, hvis den ansvarlige bliver forhindret, siger formanden. Derudover mener hun, at årshjulet gør det lettere at klæde nye bestyrelsesmedlemmer på til at indgå i bestyrelsesarbejdet. 

Erfaringsudveksling
De seks aftenskoler, der deltager i projektet, mødes jævnligt og udveksler erfaringer og giver sparring til hinanden. 

- Vores målsætning ligger jo ikke bare i skuffen, den skal hele tiden rationaliseres, så vi er rigtig glade for at få nye øjne på, og vi lader os helt sikkert inspirere, hvis de andre har fat i noget, der passer ind i vores strategi, siger Birthe Pedersen.
Formålet er, at testafdelingernes erfaringer med tiden skal komme hele LOF til gode. Projektet afsluttes i september, og herefter vil redskaberne blive justeret og formidlet videre til hele LOF.

Læs mere om LOF Haslevs erfaringer her

Læs mere om projektets første del her

Find rapporten  Udfordringer omkring frivillige i aftenskolenen her

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling