Hjæp med at finde LOF's DNA

28. august 2014 kl. 09:12

Interview med Sonny Berthold, formand for LOF.

Af Signe H. Damkjær

Hvad er LOF's særkende? Hvad er LOF's værdisæt? Hvad er LOF's DNA? Det er nogle af de store spørgsmål, LOF's bestyrelsesformænd blev sendt på ferie med i juni, og som forhåbentlig har rumsteret i baghovedet hen over sommeren. Og hvis ikke kan man nå det endnu.

Frem til 26. september ønsker forretningsudvalget og LOF's formand Sonny Berthold, at alle LOF afdelinger skal debattere, hvad LOF står for. Debatten skal danne grundlag for landsstyrelsens videre arbejde med LOF's profil.
 
Fælles projekt
Hvorfor er der brug for en debat om LOF's profil?
- Vi skal blive mere bevidste om vores fælles projekt. Det skal ikke forstås sådan, at vi ikke allerede har en bevidsthed om, hvad vi arbejder for. Men vi har brug for at revitalisere den bevidsthed. Som et moderne holdningsbaseret oplysningsforbund har vi brug for et fælles tankesæt og for en klar profil, som er skabt i dialog med vores afdelinger og med det moderne samfund.

- At definere en klar profil er ikke nogen let opgave. For at løse den skal vi vide, hvad folk mener rundt omkring i LOF landskabet. Måske findes der afdelinger, der arbejder med noget, som vi andre ikke har set, eller måske har nogen fat i noget, som vi andre har glemt. Når vi har samlet den viden ind, kan vi definere, hvad LOF's særkende er, og hvordan LOF skiller sig ud fra andre oplysningsforbund. 

Idébåret vækst
Formålet med at definere LOF's profil er både at få et fælles tankesæt internt i LOF og at udvikle et stærkt redskab, der kan bruges til at vende udviklingen.

Hvad mener du, LOF kan opnå med en fælles profil?
- Det, vi gør i LOF, er rigtigt godt. Men vi skal blive bedre til at fortælle den gode historie til andre. Og vi skal kunne fortælle, hvorfor vi er så gode til det, vi gør. LOF's profil skal bruges som en løftestang til at skabe vækst.

Sonny Berthold understreger dog, at vi ikke skal stirre os blinde på kvantitativ vækst.

- Vi skal fortsætte med at fokusere på vækst i LOF, men fokus skal være på kvalitativ og idébåret vækst, der tager afsæt i de holdninger, vi har. Hvis vi bruger vores profil til at skabe og sælge en vare, der er af så høj kvalitet, at folk nærmest ikke kan leve uden LOF, vil vi også opnå kvantitativ vækst.

- Hvis vi kan blive bedre til at brænde i fællesskab, kan vi blive mere kendt både lokalt og på landsplan. På den måde kan en fælles profil bruges som en løftestang til at skabe vækst i hele LOF.

Hvorfor er LOF's profil ikke længere er så klar, som den har været?
 -I et historisk perspektiv har oplysningsforbundene haft til opgave at uddanne og opkvalificere folk fagligt, der hvor det officielle uddannelsessystem ikke var tilstrækkeligt. Det behov er der måske ikke længere. Dertil kommer, at vi ikke længere er så bundet op på at tilhøre et politisk parti, som vi har været.

 - Det, vi laver i LOF, foregår hele tiden i dialog med samfundet. I dag har vi et mere globaliseret og fragmenteret samfund, hvor medierne for eksempel har en helt anden rolle end tidligere. Og så har vi fået en masse konkurrenter. Derfor har vi brug for at genoverveje LOF's profil. Vi skal være et moderne fleksibelt oplysningsforbund, der skal kunne imødekomme de ting, fremtiden bringer. Samtidig skal vi ikke give afkald på det værdigrundlag, vores historiske baggrund har givet os. 

Find formen
Det er op til de enkelte afdelinger, hvordan de vil gribe debatten an. For at give afdelingerne noget konkret at forholde sig til har bestyrelsesformændene modtaget et spørgeskema, som debatten kan tage udgangspunkt i. Spørgeskemaet er tænkt som en inspiration og skal ikke nødvendigvis besvares slavisk. 

Hvordan anbefaler du, at afdelingerne får gang i debatten?
- Bestyrelsesformændene kan for eksempel orientere deres medlemmer om debatten og sende spørgsmålene rundt forud for et bestyrelsesmøde. Det kan være, man har en fornemmelse af, hvor et par af underviserne har noget at byde ind med. Man kan også tage debatten i afdelingsfællesskabet. Det er helt op til den enkelte afdeling at finde en form, der passer dem. De lokale afdelinger kan selv vælge, om de i deres besvarelser vil tage udgangspunkt i hele LOF eller kun i deres egen afdeling.

Individuel profil - fælles essens
Hvad vil der ske med afdelingernes individuelle profiler, når vi får en fælles profil?
-Vi har stor respekt for de enkelte afdelinger og deres individuelle profiler -  det er jo det, hele LOF bygger på. Men vi leder efter en fælles essens. En fælles profil vil ikke være i konkurrence med en afdelingsprofil - tværtimod. Meningen er, at den fælles profil skal samle og styrke hele LOF.

Hvad skal man svare, hvis man ikke føler, man kan bidrage med nye tanker?
 - Jeg er helt sikker på, at alle har noget at bidrage med. Vi vil gerne have så mange besvarelser som muligt, også selvom svarene ikke er deciderede nye tanker. Det kan jo være, at det netop er dét, der gør, at tingene fungerer godt i en afdeling.

Hvad sker der, når forretningsudvalget har modtaget afdelingernes besvarelser?
 - I oktober vil forretningsudvalget analysere de indsamlede besvarelser og finde frem til, hvor der er nogle fællespunkter. Resultatet vil blive præsenteret for Landsstyrelsen, som har et medlem fra hvert afdelingsfællesskab. 

 - Efter landsstyrelsen på sit møde i november har behandlet oplægget til en fælles profil for LOF, vil vi melde ud til afdelingerne. Jeg forestiller mig også, at vi på landsorganisationens konferencer og træf hen over vinteren vil arbejde med LOF's nye profil, slutter Sonny Berthold.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling