Aftenskoler skaber tillid og samfundsengagement

21. maj 2015 kl. 17:18

Frivillige og deltagere i folkeoplysende organisationer engagerer sig i samfundet og har mere tillid til andre mennesker, viser en ny rapport fra Syddansk Universitet. Aftenskolerne har en vigtig opgave i forhold til at inddrage mennesker fra flere forskellige samfundsgrupper og dermed sikre det lille demokrati.

Mennesker, der deltager i folkeoplysende arbejde, engagerer sig i samfundsforhold. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, der blev præsenteret på en konference om folkeoplysning den 13. maj i Odense. Rapporten Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse viser også, at dem, der arbejder frivilligt for eksempel i en bestyrelse, har mere tillid til omverdenen og til personer, man ikke kender i forvejen, deriblandt personer med en anden nationalitet eller religion.

Læs rapporten som PDF her

Det lille demokrati
Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer blandt deltagere, medlemmer, frivillige og ansatte i oplysningsforbund, andre folkeoplysende skoleformer og folkeoplysende foreninger. En af analyserne viser, at en stor del af de aktive i folkeoplysende foreninger er engageret i "det lille demokrati." Det lille demokrati kan forstås som demokratiet i en foreningsbestyrelse, hvorimod "det store demokrati" defineres som medlemskab af politiske foreninger, deltagelse i demonstrationer med mere. Derudover anerkender rapporten også, at sociale netværk og tillid til andre mennesker er et vigtig fundament for demokratiet.

Ifølge undersøgelsen har aftenskolerne og muligheden for at være frivillig i aftenskolerne stor betydning for det lille demokrati. 83 procent af de frivillige i foreninger føler, at de er blevet en del af et fællesskab, og 70 procent har fået nye venner. For deltagerne i aftenskolen gælder det, at 43 procent er blevet en del af et fællesskab, og 32 procent har fået nye venner. Mennesker, der er tilknyttet en organisation, er generelt meget engagerede og deltagende i det store demokrati, men ifølge rapporten kan man ikke konkludere, at engagementet skyldes deltagelsen i folkeoplysende undervisning. Sekretariatsleder i LOF, Per Paludan Hansen, mener, at man til gengæld godt kan udlede af undersøgelsen, at aftenskolerne bidrager væsentligt til det lille demokrati. 
- I aftenskolerne har vi mulighed for at opbygge den tillid og de sociale relationer, der er nødvendige for at sikre sammenhængskraften i samfundet. Selvom vores deltagere måske ikke bliver mere politisk aktive af at komme på vores kurser, bidrager det fællesskab, vi har i aftenskolerne, til at styrke menneskers samfundsbevidsthed. Det er nødvendigt for at kunne tage stilling til politiske problemstillinger på et oplyst grundlag, siger Per Paludan Hansen. Han mener, at undersøgelsen kan bruges til at gøre aftenskolerne mere bevidste om, hvilken forskel vi gør i samfundet og som rettesnor for, hvor vi kan gøre det endnu bedre.

Skævvridning i frivilligt arbejde
Et af de områder, hvor der er plads til forbedring, er i forhold tildeltagerne i det frivillige arbejde. Analysen viser nemlig, at det især er mennesker med en lang eller mellemlang uddannelse og et stort socialt netværk, som arbejder frivilligt i foreninger. Her har aftenskolerne et medansvar for at gøre en forskel, mener Per Paludan Hansen.
- Det fællesskab, vi skaber i aftenskolerne, giver os en særligt evne til at inddrage mennesker fra forskellige grupper i samfundet. Dermed har vi også en vigtigt opgave, som vi kan blive bedre til at løse ved at blive mere bevidste om, hvordan vi tiltrækker deltagere og engagerer frivillige kræfter fra alle samfundslag. Når vi bliver bedre til det, kan vi både styrke aftenskolerne og medvirke til, at flere mennesker kommer til at deltage i det lille demokrati, siger Per Paludan Hansen. 

Undersøgelsen er finansieret af Kulturministeriet på initiativ af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Analyserne er gennemført af Bjarne Ibsen og Karsten Østerlund fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet og Hans-Peter Qvist fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Læs mere om rapporten her

 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling