Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Klik her
Overskrift

Brug din indflydelse, meld dig til LOF's årsmøde 9.-10. maj i Fredericia her!

Skoleledertræf 25.-26. april

Du kan stadig nå at tilmelde dig Skoleledertræffet på Sandbjerg Gods i Sønderjylland. Her arbejder vi på at skabe de bedste muligheder for udvikling og vækst i LOF ved inspiration, nytænkning og samarbejde. Du finder program og oplysninger her  og tilmelding foretages på ...
Læs mere >>

Rundt i LOF

LOF Midtjylland arbejder med "LOF-ambassadører". Disse er personer, der bor i en af de tre kommuner, som LOF Midtjylland dækker. De pågældende skal have interesse for den voksnes læring og livssyn. Ambassadørerne kan bidrage med inspiration til afdelingens aktiviteter uden at være...
Læs mere >>

IT folder til underviserne

It-undervisere i LOF kan bestille folderen "Digital kommunikation med det offentlige - Muligheder for dig, der har svært ved det digitale" til deres deltagere. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har udgivet folderen, der er sendt til borgerservicecentre og biblioteker. Skriv til...
Læs mere >>

Kurser for medlemmer af folkeoplysningsudvalg

Rundt omkring i kommunerne er der valgt nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg, § 35, stk. 2-udvalg, eller hvad udvalget nu måtte hedde. I disse udvalg sidder politikere og repræsentanter for den lokale folkeoplysning. Fritid & Samfund afholder kursus for de nye udvalgsmedle...
Læs mere >>

Læringsdage 2014

Læringsdage 2014 afholdes den 5.-11. maj; her sætter en lang række aktører over hele landet fokus på voksenlæring, it-kompetencer, læsning m.m. Her er en oplagt mulighed for at markere LOF's aktiviteter på området. Du kan læse mere om læringsdagene her. Dansk Folkeoplysnings Sa...
Læs mere >>

Voksenpædagogisk Forums træf 27. maj

De voksenpædagogiske læringsmiljøer er under pres. Det gælder både de almene og erhvervsrettede uddannelseskontekster. Presset hænger ikke mindst sammen med ny krav til - og rammebetingelser for - voksepædagogiske indsatser. Krav og rammer, som igen udspringer af politiske reforme...
Læs mere >>

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet så skriv til lof@lof.dk