Månedslønnede FOAS

Her på siden finder du skalatrin for månedslønnede under dokumenter til højre. 

Månedslønnede tillæg pr. 1.12. 2017

For lederløn se overenskomst.

§ 4. stk. 3 tillæg:
trin 30: 6.682,57 kr.
trin 32: 6.885,65 kr.
trin 35: 7.204,02 kr.
trin 37: 7.426,13 kr.
trin 40: 7.785,75 kr.

§ 5.stk. 1 tillæg: 9.942,40 kr.

§ 5 stk. 3 tillæg (OBU/kompenserende):

til og med 712,5 undervisningstimer: 56,96 kr.

For lærer, der har undervist mere end 680 timer i perioden 1.8.2014 til 31.7.2015 ydes et personligt tillæg på: 84,58 kr. for timer læst over 680 timer (for at undgå løntab).

§ 5 stk.4. For alle undervisningstimer ud over 712,50 kr. ydes et  tillæg på: 115,55 kr.

§ 7.B stk. 1 (ulempetillæg)

mellem kl. 17 og 6 samt for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage ydes et tillæg på: 51,84kr.

§14.stk. 13 Arbejdstidsregler. Undervisningstid omregnes pr. 1.8. 2015 til arbejdstid ved at gange med 1,922 (kun for månedslønnede).

For OBU og KP lærere ansat før 2008 set protokollat i overenskomsten.

Alle tal er pr. 60 minutters undervisning.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling