FOAS overenskomst

LOF er medlem af Folkeoplysende Organisationers Arbejdsgiver Samarbejde (FOAS). De øvrige medlemsorganisationer er AOF, FOF, DOF, NETOP, Daghøjskoleforeningen og Dansk Flygtningehjælp. FOAS har tegnet to overenskomster med Lærernes Centralorganisation. Den Almene overenskomst, som dækker FVU, ordblindeundervisning, Kompenserende specialundervisning, daghøjskoleundervisning med videre og sprogcenteroverenskomsten som dækker sprogcentrene.

FOAS har en bestyrelse med ét medlem fra hver medlemsorganisation. Bestyrelsens primære opgave er at forhandle overenskomst.

LOF's lokalafdelinger kan tilslutte sig FOAS, såfremt de udbyder undervisning indenfor ovenstående områder. Kontakte organisationskonsulent Kristian Snerle på krs@lof.dk hvis, afdelingen ønsker at tilslutte sig overenskomsten.

Afdelinger, der udbyder ovenstående undervisning skal såfremt de ikke ønsker at være tilsluttet FOAS være tilsluttet KL's overenskomst på området for så vidt angår kompenserende specialundervisning og danskuddannelse, og VUC's overenskomst for så vidt angår FVU og ordblindeundervisning.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling