Skolelederopgaver året rundt

Ansøgning om tilskud

Skolelederen sørger for i samarbejde med bestyrelsen at søge kommunen om kommunalt tilskud -typisk i  september - november måned. Læs mere herom i kommunen/kommunernes kommunale retningslinjer for folkeoplysningen.

Planlægning
Skolelederen udarbejder i samarbejde med bestyrelsen i efteråret forslag til næste års mål
og handlingsplan (kurser, foredrag, oplevelser, 10 % arrangementer,indtægtsdækket virksomhed med videre) på baggrund af:

  • Ønsker fra skoleleder, bestyrelse, lærere, deltagere, ikke deltagere og samarbejdspartnere.
  • Budget udarbejdes i relation til tilskud og handleplan.

Undervisere og lokaler

Skolelederens opgaver er løbende at sikre at de nødvendige lærerkræfter er til stede, samt at undervisningen kan afvikles i egnede lokaler.

  • Indgåelse af læreraftaler.
  • Lærermøder, lærerpleje - se mere i afsnit 3.5.
  • Ansøgning om tildeling af kommunale lokaler i henhold til de kommunale regler.
  • Ansøgning om tilskud til egne eller lejede lokaler i henhold til de kommunale regler. 

Kursusprogram
I takt med at læreraftaler og lokaleforhold falder på plads kan kurserne lægges på hjemmesiden, lægges i DOFO og gøres klar til programmet.

Tilmeldinger og deltagerbetaling
Deltagerne tilmelder sig via hjemmeside, telefon eller personligt fremmøde. Deltagerne betaler via dankort, netbank eller girokort.

Holdstart og opfølgning
Skolelederen giver besked til læreren når et kursus er klar til start. Læreren modtager holdliste og sørger for, at eventuelt ubetalt deltagerbetaling bliver betalt af deltagerne. Ønsker afdelingen en tilbagemelding fra deltagerne på forløbet som led i kvalitetssikring, kan det anbefales at bede deltagerne svare på et evalueringsskema.

Lønudbetaling 

Skolelederen sørger løbende for, at undervisere og andre ansatte aflønnes - evt. via Landsorganisationens lønbureau. Se afsnit 7.7.

Økonomi
Skoleleder,kasserer eller bogholder fører løbende regnskabet. Læs mere om økonomi i afsnit 9.

Hold- og deltagerstyring

I forbindelse med styringen af de enkelte hold, der ønskes igangsat, er det vigtigt at have de vedtagne budgetforudsætninger i baghovedet, specielt med hensyn til vedtagelser om:

Antal hold

Antal deltagere  pr. hold

Antal timer

Timepris pr. Deltager pr. hold

Læs mere herom i afsnit om økonomi.

Indberetning
Skolelederen skal indberette virksomheden til kommunen i henhold til de kommunale regler og til Landsorganisationen.

Samarbejdspartnere

Skolelederen har sammen med bestyrelsen ansvar for, at antallet af samarbejdspartnere løbende fornys og udvikles. Mange samarbejdspartnere stiller både med deltagere og potentielle lærere og/eller foredragsholdere.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling