Kommunale tilskudsregnskab

Kommunen skal ved årets afslutning have et tilskudsregnskab. Det vil sige regnskab for det tilskud, man har modtaget.Det står beskrevet i Folkeoplysningslovens kapital 8, hvilke regler, der gælder på området.

Regnskabet skal være underskrevet af bestyrelsen. Regnskabet skal dokumentere at tilskuddet er anvendt efter lovens krav og regler.

Den enkelte kommune kan fastsætte regler for regnskabsperiode - de fleste har året som regnskabsår. Kommunen fastlægger også regler for hvordan og hvornår tilskudsregnskabet skal afleveres, herunder krav til revision af regnskabet. Typisk vil regnskabet skulle aflægges på Kommunernes Landsforenings dertil udarbejde skema.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling