I skemaer

Hvert år skal aftenskolerne indberette deres aktivitet til Landsorganisationen.

I- Skemaer til indberetning udsendes i januar og de indsendte oplysninger skal
bruges til tre  ting til gavn for organisationen:

  • Dokumentation for undervisningstimer, kommuner og afdelinger til LOF's ansøgning om en andel af Tips- og Lotto puljemidler til landsorganisationen.
  • Opgørelse af betaling for landsorganisationens kollektive forsikringer, så afdelingerne kan være forsikrede.
  • Opgørelse af betaling for lovlig kopiering, som afdelingerne skal betale til Copydan via opkrævning fra LOF.

Desuden bruges foreningernes indberetning til at lave statistik over LOFs udvikling, så landsstyrelsen og sekretariatet kan få et fingerpeg om, i hvilken retning folkeoplysningsområdet, afdelingerne og landsorganisationen bevæger sig. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling