Løn til foredragsholdere

Lønnen til foredragsholdere er ikke specifikt defineret i lønbekendtgørelsen. Løndannelsen er derfor fri.

Vær opmærksom på at der normalt kan ydes tilskud til foredrag for et beløb svarende til en tredjedel af lønnen for 6 lektioner, med mindre kommunalbestyrelsen har udarbejdet andre regler. Mange aftenskoler vælger at honorere et foredrag med det, der svarer til løn for 6 lektioner.

Vær opmærksom på at, såfremt der skal anvendes offentligt tilskud, skal foredraget udbetales som A eller B-indkomst (lønindkomst), idet der er tale om et arbejdsgiver/arbejdstager forhold.

Hvis foredragsholderen sender en faktura, er der ikke tale om et arbejdsgiver/arbejdstager forhold, og der kan derfor ikke anvendes offentlige tilskud. Det betyder at foredraget skal betales fuldt og helt af deltagerne. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling