Hjemmesider og ASA

En hjemmeside i LOF stilles gratis til rådighed for LOF's lokalafdelinger. Det er vigtigt for den samlede organisation at de lokale hjemmesider og landsorganisationens hjemmeside har samme design for at sikre genkendelighed for branded LOF. LOF's hjemmesider redigeres i umbraco, som gør hjemmesider lette at arbejde med.

ASA er administrationsprogram, der 'spiller sammen med' hjemmesiden.
LOF-skolerne betaler for personlige licenser til Microsoft,, samt en årlig opdateringsafgift licens, beløbet anvendes til at betale for vedligeghold af ASA.

Kort fortalt kan ASA hjælpe skolelederen med at holde styr på alt i forhold til kurser, aftenskoleprogram, undervisere, deltagere, hold, betalinger og så videre. ASA  spiller sammen med afdelingens hjemmeside, så når et kursus oprettes i ASA  , kan det nemt vises  på hjemmesiden. I ASA  bruges også  til afregning af lærerløn, afregninger til kommunen, statistik til landsorganisation med videre.

Landsorganisationen afholder løbende kurser i brugen af ASA  . De bliver annonceret på LOF.dk/lofnet

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling