Erhvervsansvarsforsikring

Forsikringen dækker aftenskolens ansvar overfor personer, disses ejendele med videre, hvis den ansatte (lærer/leder eller andr e ansatte) forvolder skade under udførelsen af arbejdet for aftenskolen.Til forsikringen er knyttet en selvrisiko. Forsikringen dækker ikke skade på lånte og lejede ting i aftenskolens varetægt, herunder ting i det lokale som benyttes til undervisning.

Deltagerne er ikke dækket af forsikringen. De forventes at være dækket af egen
forsikring. Det betyder af såfremt en deltager forvolder skade på andre deltagere eller lærere, skal deltagernes egen forsikring dække.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling