Børneattest

Folkeoplysende foreninger skal, i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler, afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Rekvisition af en børneattest med vejledning i udfyldelsen sker hos politiet.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling