Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og dækker ansatte, hvis den ansatte personligt kommer til skade under udførelsen af arbejde for aftenskolen.

En arbejdsskade kan opstå ved ulykkestilfælde eller ved sygdom på grund af den måde, arbejdet har været udført på (erhvervsbetinget sygdom).

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde en arbejdsskade med personskade til Direktoratet for Arbejdstilsynet. Skader indberettes elektronisk via Landsorganisationen.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling