Copydan og Koda

copydan_artikelbanner

Forfattere, musikere, fotografer, billedkunstnere med mere har retten til deres værker. Det er derfor ulovligt at kopiere andres værker uden tilladelse.

Derfor har Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF), som LOF er en del af, indgået
en samlet aftale med Copydan Tekst & Node for at sikre lovlig kopiering til undervisningsbrug. Aftalen giver LOF's aftenskoler tilladelse til at kopiere materiale som bøger, artikler, noder med mere inden for de givne regler til brug i undervisningen.

Alle LOF afdelinger er tilmeldt kopieringsaftalen. Afgiften til Copydan udregnes på baggrund af timetal for det foregående år efter faste takster for almindelige hold, små hold og fleksible tilrettelæggelsesformer.

LOF's landsorganisation betaler det samlede beløb - eller nærmere lægger pengene ud for afdelingerne - så regningen for Copydan-afgiften for afdelingen kommer fra LOF's landsorganisation og regnes ud efter samme takster på baggrund af afdelingens timetal for det foregående år.

Detaljerne omkring aftalen, takster og meget andet kan du læse mere om på hjemmesiden. www.tekstognode.dk.

Vær opmærksom på, at Copydan aftalen dækker kopiering af tekster og noder, men ikke brugen af musik ved offentlige arrangementer, et område som hører under Koda-Gramex. Hvis afdelingen skal afholde et arrangement med sang og musik, er det vigtigt at medregne afgiften til Koda i deltagerprisen, da det ellers kan blive vanskeligt at dække udgifterne. Vederlaget til Koda kan beregnes på hjemmesiden www.koda.dk.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling