Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen vælges på et årsmøde (se mere herom under afsnit om årsmøder). Bestyrelsen kan supplere sig med særligt sagkyndige. Et flertal i bestyrelsen skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom. Herudover kræver loven at deltagerne får mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med en repræsentant for lærerne, uden stemmeret. Det sidste er ikke obligatorisk i forhold til loven.

Bestyrelsen konstituerer sig efter årsmødet med formand, næstformand, Økonomiansvarlig og sekretær.

Bemærk at bestyrelsen skal have mindst 5 personer for at kunne blive godkendt  af kommunen til at modtage støtte efter folkeoplysningsloven. Formanden for bestyrelsen skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom.

Landsorganisationen anbefaler at ansatte ikke vælges som ordinære medlemmer af  bestyrelsen, netop for at sikre, at der ikke kan opstå konflikter mellem rollerne.

Det er ikke alle, der ifølge folkeoplysningsloven kan være medlem af  bestyrelsen. Følgende personer kan ikke være bestyrelsesmedlemmer: 

  • Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber eller andre virksomheder, der udlejer lokaler med mere til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler med mere til foreningen.
  • Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler med mere til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler med mere til foreningen.
  • Ejere af lokaler med mere, der udlejer til  foreningen.
 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling