Bestyrelsen som arbejdsgiver

Lokalforeningens bestyrelse ansætter skolelederen til at varetage skolens daglige drift, der omfatter såvel det pædagogiske som det administrative arbejde. Bestyrelsen har også formelt ansvaret for ansættelse af det øvrige personale.

Det betyder, at bestyrelsen er omfattet af arbejdsgiveransvar og er forpligtet til at følge en række love ikke kun  folkeoplysningsloven. Læs mere herom i afsnit om arbejdsgiverregler og ansættelsesret. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling