Arbejdsmiljø

arbejdsmiljo_artikelbanner

Da aftenskoler betragtes som arbejdspladser, er aftenskolerne omfattet af arbejdsmiljølovens regler, som Arbejdstilsynet fører tilsyn med. Arbejdstilsynet har således hjemmel til både anmeldte og uanmeldte besøg for at kontrollere, om arbejdsmiljøloven overholdes, om afdelingen har en arbejdspladsvurdering (APV) og om den er opdateret. Alle arbejdspladser skal have en APV. APV skal udarbejdes mindst hvert 3. år eller når, der opstår ændrede vilkår i arbejdsmiljøet.

På arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal der også vælges en arbejdsmiljørepræsentant, såfremt der er ansat mindst 10 ansatte (samme 10 ansatte)  på 3 på hinanden følgende måneder. Når skolerne ikke op på at have  de samme 10 ansatte i mere end 3 måneder, er skolen ikke omfattet af krav om oprettelse af arbejdsmiljøorganisation (AMO). Har skolen mellem 1 - 9 ansatte skal ledelse og medarbejdere årligt fastlægge indholdet i samarbejdet omkring arbejdsmiljøet. Der skal således udarbejdes retningslinier for hvad, der skal ske det kommende år i relation til arbejdsmiljøet.

Når i skal finde en arbejdsmiljørepræsentant så vælg enten en kontormedarbejder eller skolelederen selv. Dette gørers da alle undervisere er ansat på tidsbegrænsede kontrakter. 

For skoler med over 9 ansatte, skal der være en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvilket i praksis betyder at medarbejderne skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der sammen med ledelse kan indgå i en arbejdsmiljørorganisation. Der er krav om at arbejdsmiljørerpæsentanten skal have en arbejdsmiljøuddannelse på mindst 3 dages varighed senest 3 måneder elfter at han/hun er blevet valgt, samt tilbud om efteruddannelse de følgende år. En person med ledelsesbeføjelser kan ikke vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

Rygepolitik - vær opmærksom på at afdelinger med egne lokaler, skal have en synlig skiltning om rygepolitik. Mangel kan medføre bøde. Til højre finder du link til forslag.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling